หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

วินัยจราจรยังต้องเร่ง ร่วมกันปลูกฝังแต่เด็ก

Author by 3/09/14No Comments »

จับจริงห้าจอม          ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นโยบายแก่สถานีตำรวจทั่วประเทศ กวดขันวินัยการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่เอง และผู้ร่วมทาง ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมกัน โดยออกมาตรการที่จะต้องกวดขันจับกุมหลังจากมีการตักเตือนในระยะแรกแล้ว 5 ประเด็นหรือเรียกว่า “5 จอม ที่คนใช้รถยนต์ และจักรยานยนต์ในบ้านเมืองนิยมฝ่าฝืนกันมาก ได้แก่ จอมปาด หรือชอบขับขี่ปาดหน้ารถคันอื่น จอมขวาง จอดกีดขวางจอดในที่ห้ามจอด จอมล้ำ เมื่อถึงเส้นกั้นทางแยกทางร่วม มักจะขับไปจอดล้ำออกไป ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จอมปลอม คือการปลอมแปลงเอกสารประจำตัวรถหรืออุปกรณ์อื่นใดของตัวรถ และจอมย้อน คือ การขับขี่ย้อนศร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ขับขี่เอง และผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ นั้น

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือว่า     ผู้ใช้รถใช้ถนนหย่อยยานมากที่สุดจังหวัดหนึ่งก็ว่าได้ ล่าสุดกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดทั้ง 5 จอม ได้แถลงผลการดำเนินงานตามมาตรการ 5 จอม ในที่ประชุมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันก่อน โดยมี พ.ต.ต.ศุภชัย จันทรา สารวัตรกลุ่มงานจราจรฯ เป็นผู้ชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2557 ที่มีการกวดขัน ได้ดำเนินการบริเวณแยกศาลเด็ก แยกรินคำ แยกสนามบินและแยกอื่นๆ ปรากฏว่า จอมล้ำ มีสถิติการจับกุมสูงสูด จำนวน 1,216 ราย รองลงมา คือ จอมปาด จอมขวาง จอมปลอม และจอมย้อน ตามลำดับ รวมสถิติการจับกุมเดือนสิงหาคม จำนวน 1,782 ราย ก่อนหน้านั้นระหว่างวันที่ 17-31 กรกฎาคม 2557 มีสถิติการจับกุม 1,656 ราย

นอกจากนั้น ยังมีการปฏิบัติ 5 จริง ได้แก่ ยกจริง ล็อคจริง จับจริง ขังจริง และสุภาพจริง ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 และตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 มีการบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดรถกีดขวางการจราจร จอดในที่ห้ามจอด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยใช้มาตรการล็อคล้อ(ล็อคจริง) เริ่มปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการปฏิบัติในวันแรก มีผู้ฝ่าฝืนและถูกล็อคล้อ 42 ราย สรุปว่าเป็นเพราะเชียงใหม่มีปริมาณรถมาก จึงมีผู้ฝ่าฝืนกันมาก นอกจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่จราจรก็มีน้อย และส่วนหนึ่งก็มีอายุแล้ว เมื่อไปอยู่กลางสี่แยกก็ได้รับควัน-ฝุ่นส่งผลต่อสุขภาพต้องสับเปลี่ยนกำลังกันเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าตำรวจจราจรยังต้องเร่งสร้างวินัยตั้งแต่นักเรียน โดยการอบรมตามโรงเรียน ส่วนผู้ใหญ่ ก็ควรติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อว่ากล่าวตักเตือนหรืออบรมตามทางแยกต่าง ๆ ก็น่าจะลดปัญหาลงได้บ้าง.