หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สงกรานต์ปลอดภัย…กับปัญหาอุบัติเหตุที่แก้ไม่ได้

Author by 19/04/12No Comments »

เป็นอันว่า การรณรงค์ลดเอุบัติเหตุ ทางถนนทั่วประเทศตามคำขวัญ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ในช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2555 เสร็จสิ้นไปแล้ว พร้อมกับศพผู้เสียชีวิตสะสมรวมกันถึง 320 คน และบาดเจ็บอีกราว 3 พันคน ทั้ง ๆ ที่ทุกฝ่ายพยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้ว แต่ผลที่ออกมาก็ไม่น่าพอใจ เพราะยังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ทั้งกรณีตายหมู่ และตายอย่างสยดสยองกับการเมาแล้วขับหรือไม่ก็ขับขี่ประมาท ขาดสติสัมปชัญญะไม่เพียงแต่พาตนเองตายหรือเจ็บ แต่ยังทำร้ายผู้อื่นบนท้องถนนโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ต้องมาสังเวยชีวิตไปกับความคึกคะนองนั้นด้วย

อย่างเช่น จังหวัดเชียงใหม่ จากการแถลงของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.ในวันปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัด โดยสรุปสถานการณ์และสถิติการเกิดอุบัติเหตุรวมกันถึง 87 ครั้ง แม้จะลดลงจากปี 2554 ที่มีจำนวน 92 ครั้ง แต่ผู้บาดเจ็บก็มีถึง 95 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่มีจำนวน 88 ราย และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย ลดลงจากปี 2554 จำนวน 2 ราย ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงและประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ 75 ครั้ง เมาสุรา 45 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 24 ครั้ง โดยเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเป็นถนนสายรอง 47 ครั้ง ถนนทางหลวงแผ่นดิน 40 ครั้ง และห้วงเวลาการเกิดเหตุมากที่สุดยังคงเป็นห้วงเวลา 16.01- 20.00 น. จำนวน 30 ครั้ง ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อยู่ในวัยแรงงาน 58 ราย อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 23 ราย มีการเรียกตรวจตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร พบการกระทำผิดและดำเนินคดี 9,382 ราย อำเภอที่มีจำนวนครั้ง ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ อำเภอฝาง

ภาพรวมของประเทศ จังหวัด เชียงใหม่ มีจำนวนครั้งและจำนวนผู้บาดเจ็บอยู่ในลำดับ 6 จำนวนผู้เสียชีวิต ลำดับ 7 ของประเทศ ซึ่งก่อนปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัด ก็เป็นไปตามธรรมเนียม เมื่อ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวขอบคุณหน่วยงาน และผู้ร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งตลอด 7 วันของการณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ โดยถือว่ามีผลการปฏิบัติงานออกมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ กับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เรื่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้ต่อเนื่อง มีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันปลุกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมแก่เยาวชน-ประชาชนไม่เฉพาะแต่ในช่วงเทศกาลเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลยังมีช่องโหว่อยู่มาก หาก ผวจ.เชียงใหม่ลงไปตรวจในพื้นที่จะเห็นแต่เพียงเต้นท์และโต๊ะเก้าอี้ว่างเปล่า บางจุดอยู่เวรไปเฉลิมฉลองกันไปก็มี ซึ่งปีนี้หละหลวมมากที่สุดก็ว่าได้.