หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สถานการณ์อาชญากรรม แนวโน้มเกิดคดีมากขึ้น

Author by 5/09/14No Comments »

thainews180            เมื่อเร็วๆ นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และการดำเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มีการรายงานผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์สถานภาพการเกิดอาชญากรรม จากผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีคดีที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า มีคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ เกิดขึ้น 8 คดี เพิ่มขึ้นจากห้วงเดียวกันของปีก่อน 2 คดี สามารถจับกุมได้ 6 ราย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต เกิดขึ้น 8 คดี เพิ่มขึ้นจากห้วงเดียวกันของปีก่อน 2 คดี สามารถจับกุมได้ 6 ราย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เกิดขึ้น 94 คดี ลดลงจากห้วงเดียวกันของปีก่อน 39 คดี จับกุมได้ 35 ราย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 37.23 คดีอาญาที่น่าสนใจเกิดขึ้น 16 คดี น้อยกว่าห้วงเดียวกันของปีก่อน 33 คดี สามารถจับกุมได้ 4 ราย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25

สำหรับ การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (Supply) มีเป้าหมายจับกุมคดียาเสพติดทุกฐานความผิด 6,184 คดี ขณะนี้มีผลการดำเนินงานแล้วถึง 8,077 คดี หรือร้อยละ 130.61 โดยมีการยึด/อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดถึง 52 คดี เป็นเงินจำนวน 168,090,961 บาท มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 343.04 นอกจากนั้นในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด มีเป้าหมายดำเนินการร้อยละ 50 ของการจับกุม ในขณะที่ลการดำเนินการจับกุมมีจำนวน 139 ราย ผู้ต้องหา 216 คน ของกลางเป็นยาบ้า 3,029,305 เม็ด เฮโรอีน 230.1 กรัม ฝิ่น 1,819.66 กรัม ไอซ์ 1,028.53 กรัม และกัญชา 367 กรัม

เป็นที่น่าสังเกตว่า คดีอาชญากรรมมีคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และคดีประทุษร้ายต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย เป็นการเพิ่มขึ้นหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เริ่มเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบต่าง ๆ ไปได้ราวเดือนเศษ หลังจากช่วงประกาศเคอร์ฟิวคดีต่างๆ ลดลงไปตามกัน นอกจากนั้นยังมีคดีลักทรัพย์ในเคหะสถาน และในรถยนต์ก็ส่อจะเพิ่มขึ้น ยังมีคดีที่น่าสนใจ เช่น การหลอกลวงเอาทรัพย์สินมีการปาดหน้ารถคันอื่นแล้วขู่เอาค่าเสียหาย หรือจอดในลานจอดอ้างรถที่เข้ามาใหม่เฉี่ยวชน เป็นต้น ซึ่งควรจะมีการประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนเข้าใจ และตำรวจเองก็ต้องเปิดสาย 191 ตลอดเวลาเพื่อรับแจ้งเหตุ.