หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สมเด็จพระเทพฯทรงห่วง ร.ร.ที่ประสบแผ่นดินไหว

Author by 9/06/14No Comments »

thainews180ภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่ จ.เชียงรายมีความรุนแรงที่สุดครั้งแรกในประเทศในรอบหลายร้อยปี เมื่อมีการสำรวจแล้วพบว่า ไม่เพียงแต่วัดหรือศาสนสถานที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่เสียหาย จนกระทั่งนักเรียนไม่มีที่เรียน ล่าสุดถือเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งเมื่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการมอบสิ่งของพระราชทาน เป็นวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน แก่โรงเรียนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ประสบภัย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ฯ นำสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย และได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว

ขณะที่ในพื้นที่มีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.เชียงราย นายสัมฤทธิ์ สวามิภัคดิ์ นายอำเภอพาน และนายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง โปรเจคเตอร์พร้อมฉากขาตั้ง 10 เครื่อง และเต็นท์ผ้าใบ 20 หลัง มอบให้กับโรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนมอญวิทยาคม โรงเรียนเจริญเมืองวิทยาคม โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม และโรงเรียนบ้านศาลา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนในเบื้องต้น

ทั้งนี้  นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขนุการในพระองค์ฯ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าว โดยเฉพาะโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติอาคารเรียน และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหาย เด็กนักเรียนขาดแคลนสถานที่เรียน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการมาสำรวจโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อนำความกราบบังคมทูลรายงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีพระราชกระแสให้รับดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานหลังใหม่ที่สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ ทดแทนอาคารที่เสียหาย ให้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม 1 หลัง (ขนาด 24 ห้องเรียน) โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1 หลัง (ขนาด 16 ห้องเรียน) โรงเรียนบ้านโป่งแพร่ 1 หลัง (ขนาด 12 ห้องเรียน) และโรงเรียนธารทองวิทยาคม บ้านป่ารวก  1 หลัง (ขนาด 12 ห้องเรียน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ โดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในเร็ว ๆนี้.