หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สาธารณสุขจี้ควบคุม ฉลากบุหรี่เข้มข้นขึ้น

Author by 16/09/14No Comments »

smoke11         บุหรี่ แม้เป็นยาเสพติดชนิดเดียวที่ถูกกฎหมาย แต่ก็ทำลายสุขภาพประชาชนมากมาย ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ผู้ที่จัดจำหน่ายบุหรี่ทุกยี่ห้อต้องมีขนาดภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่บนซองร้อยละ 85 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป หากไม่ปฏิบัติตามผู้ผลิตหรือผู้ค้าจะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทและผู้จำหน่ายที่ไม่ได้แสดงฉลากตามที่กำหนดไว้ ก็จะมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทด้วย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงต่อสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ถึงรายละเอียดไปแล้ว

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ที่มีการบังคับให้พิมพ์ภาพคำเตือนขนาดใหญ่บนซองบุหรี่ร้อยละ 85 จำนวน 10 แบบ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกทุเลาการบังคับของศาลปกครองชั้นต้น จึงส่งผลให้บุหรี่ทุกยี่ห้อที่นำเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ โดยผู้ประกอบการต้องเก็บบุหรี่รุ่นเก่าออกจากท้องตลาดให้หมดภายในวันที่ 23 กันยายน 2557 และทางอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดตรวจจับสินค้าดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกกาแรตที่ไม่ได้แสดงฉลากตามที่กำหนดไว้มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ซึ่งในขณะนี้ซองบุหรี่ซิกาแรดที่มีภาพคำเตือนร้อยละ 85 ได้มีการวางจำหน่ายบ้างแล้ว ทั้งนี้ภาพคำเตือนใหม่ทั้ง 10 แบบ จะต้องมีคำเตือนดังต่อไปนี้ 1.โปรดงดสูบบุหรี่ในบ้าน 2. ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้ 3. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง 4. สูบบุหรี่ทำให้หัวใจวาย 5.สูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดสมองแตก 6. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปาก 7. สูบบุหรี่ทำให้เซ็กซ์เสื่อม 8. สูบแล้วปากเหม็นบุหรี่ 9. สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด 10. สูบแล้วทรมานจนตายจากถุงลมโป่งพอง

มูลเหตุที่มีการพิมพ์ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นมาตรการที่คุ้มค่าที่สุดในการเตือนพิษภัยบุหรี่ ทั้งยังสามารถเข้าถึงผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วประเทศโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ใหญ่เป็นอับดับสองของโลกจาก 5 ประเทศที่มีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่โดย เรียงลำดับคือ ออสเตรเลียมีขนาดร้อยละ 87.5 ไทยร้อยละ 85 เนปาล บรูไน และแคนาดามีขนาดร้อยละ 75  แต่ว่าคำเตือนดังกล่าวนั้นจะสามารถหยุดยั้งคนสูบใหม่ๆ ได้หรือไม่ ควรจะต้องรณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษภัยกันต่อไป.