หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

สิงหาคมระวังฝน สถิติน้ำท่วมบ่อย

Author by 3/08/14No Comments »

thainews180          ตามที่ นายสมาน ปราการรัตน์ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศในเดือนสิงหาคม 2557 ต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมผ่านมาว่า ลักษณะทั่วไปเดือนสิงหาคมเป็นช่วงกลางฤดูฝน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม และมีกำลังแรงขึ้นเป็นครั้งคราว ทำให้ภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้หลายพื้นที่ มีโอกาสที่พายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามร่องมรสุม และเข้าใกล้ภาคเหนือ  ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างอาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขัง ที่ลุ่มลำน้ำได้  เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย

ซึ่งข้อควรระวัง  คือ เดือนนี้       จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มลำน้ำ ควรเตรียมความพร้อม ป้องกัน เฝ้าเระวัง อุทกภัย และ ดินโคลนถล่ม/ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท์  053-277919 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยภาคเหนือตอนบน ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด   23-26  องศา บ่าย อุณหภูมิสูงสุด  31-35 องศา มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่ง ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ ปริมาณฝน  170-350  มม. จำนวน  17-25 วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคเหนือตอนล่างตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด   24-27  องศา บ่าย อุณหภูมิสูงสุด  32-35 องศา มีเมฆมากกับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแห่ง ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่ำ ปริมาณฝน  110-260  มม. จำนวน  15-21 วัน  ลมตะวันตกเฉียงใต้ 10-25   กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในเดือน สิงหาคมทุกปี ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่วงกลางฤดูฝน จึงมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงได้ ซึ่งนักวิชาการอุตุฯก็เห็นว่าโดยทั่วไป เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  แต่สจากสถิติการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่หลายครั้งที่ผ่านมา เช่น ปี 2530, 2538, 2548 และ 2554 ก็เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงควรที่ผู้เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดหรือลดความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งต่างก็ทราบดีอยู่แล้วว่าควรมีแผนทำอะไรบ้าง.