หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

หนาวระลอกใหญ่ กับผลกระทบตาม

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180                เป็นไปดังที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนเรื่อง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว และแผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงเกิดขึ้น และอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว ระดับ 6-10 องศาเซลเซียส สภาวะอากาศดังกล่าวมีผลกระทบกับเหนือตั้งแต่บ่ายวันที่ 23 ถึง 26 มกราคม 2559 อย่างรุนแรง ประชาชนต่างประสบกับภัยหนาวกันทั่วถ้วน ถึงกับมีข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหลายจังหวัด เพราะไม่ได้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม และปรับตัวรักษาสุขภาพไม่ได้กับอุณหภูมิที่ลดฮวบฮาบ

ปรากฏการณ์ครั้งนี้ ทราบกันดีว่าเกิดขึ้นเกือบทั่วโลก แถบประเทศหนาวเกิดพายุหิมะมีคนตายจำนวนมาก แต่กับคนในเขตร้อนใต้เส้นศูนย์สูตรอย่างไทย แม้อุณหภูมิไม่ได้ติดลบศูนย์ ก็ถือว่าเลวร้ายมาก ทั้งๆที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯดังกล่าว แต่ก็ไม่อาจรับมือได้ทัน  ทั้งฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ เช่น อ.แม่ออน บ้านเรือนได้รับความเสียหายนับร้อยหลังคาเรือน จากนั้นอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว 6 ถึง 10 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง ถึง 27มกราคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลง พร้อมกำชับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูง และบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านหอกระจายข่าว และเสียงตามสายประจำหมู่บ้านให้ได้รับทราบเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นจากภาวะอากาศหนาวเย็น และมีลมแรง และผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

นอกจากนั้น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ยังได้ย้ำเตือนผู้ขับขี่พาหนะ นักท่องเที่ยว ที่สัญจรไปมาบริเวณที่มีหมอกหนาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ กับให้ใช้มิสเตอร์เตือนภัยที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านช่วยแจ้งเหตุเตือนภัย ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีตามขั้นตอนของแผนป้องกันภัยฯ ของจังหวัด อำเภอ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และให้รายงานให้จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ซึ่งสรุปผลกระทบต่อคน สัตว์ พืชและความเสียหายจากภัยหนาวครั้งนี้ คงจะมีรายงานตามมาในไม่ช้า โดยเฉพาะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ และการขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวของประชาชน.