หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

หมู่บ้านบนดอย หนาวยะเยือกสุด

Author by 28/12/14No Comments »

thainews180        บรรดานักท่องเที่ยวผู้นิยมสัมผัสอากาศหนาว ขึ้นพักแรมตามหมู่บ้านชาวดอยหรือกางเต้นท์นอนตามป่าเขา ต่างรู้รสของสภาพอากาศบนเขาหรือดอยสูงมาแล้วทั้งนั้น แม้แต่คณะสื่อมวลชนที่รับเชิญจาก ททท.สำนักงานเชียงใหม่ขึ้นไปพักแรมบนดอยอ่างขาง ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สภาพอากาศอันเหน็บหนาวยะเยือกนั้น น่าเห็นใจพี่น้องชาวเขา และคนบนพื้นที่สูงจริง ๆ บ้างก็มีผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว บ้างก็ยากจนมีเครื่องนุ่งห่มไม่พอ สภาพบ้านเรือนก็มุงคาหญ้าแฝก ต่างกับประเทศที่มีสภาพอากาศหนาว ซึ่งสร้างบ้านทึบป้องกันมวลอากาศเย็นและหิมะ โรงแรมหรือสถานที่ราชการในเขตเมืองมีประตูหมุนกันลาวหนาว ส่วนบ้านเราไม่มี จึงได้แต่อาศัยผิงไฟเป็นหลัก ทั้งวันทั้งคืนก่อกองไฟไว้ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

จากสภาพอากาศข้างต้น ถือเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทางราชการต้องหาทางช่วยเหลือเยียวยา ดังที่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวในวันรับมองเครื่องกันหนาวจากภาคเอกชน และหช่วยงาน-องค์กรต่างๆ เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชนบทว่า สถานการณ์ภัยหนาวยังมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นธันวาคมและหนาวจัดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ โดยเฉพาะหมู่บ้านตามยอดดอย จึงได้ประกาศพื้นที่อำเภอที่ประสบภัยหนาวแล้ว 20 อำเภอ มีประชาชนขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า 3 แสนคน จึงต้องระดมความช่วยเหลือต่อเนื่อง ทั้งรับบริจาค และของบประมาณสนับสนุนเพิ่ม หลังจากที่จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดถึงท้องถิ่นทุกแห่งตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องกันหนาวไปช่วยเหลือราว 20 ล้านบาท เมื่อสภาพอากาศยังเป็นเช่นนี้ จึงน่าเป็นห่วงมาก

จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวไปแล้ว 18 อำเภอและคาดว่าจะประกาศครบทั้ง 25 อำเภอหากอุณหภูมิยังคงที่หรือไม่อุ่นขึ้น เพื่อจะสามารถใช้งบประมาณมาช่วยเหลือจัดหาเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาว แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะไม่สามารถจัดหาให้ได้ครบทั้งหมด โดยจังหวัดมีงบประมาณเพียง 1 ล้านบาท ได้เพิ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาก็จำกัดมาก ขณะนี้รอการอนุมัติช่วยเหลือจากส่วนกลาง และอีกทางหนึ่งคือการ ขอรับการสนับสนุนบริจาคจากภาคประชาชน องค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิ หรือบริษัทห้างร้านเอกชน ที่จะเข้ามาร่วมกันส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยหนาว  ทั้งนี้ กรณีที่จะมีกลุ่มประชาชน องค์กรต่างๆ นำความช่วยเหลือเข้าไปในแต่ละพื้นที่ ทางราชการขอความร่วมมือประสานผ่านอำเภอพื้นที่ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และความช่วยเหลือนั้น จะสามารถกระจายไปยังผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงต่อไป.