หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ห่วงสื่อลามกออนไลน์ นำไปสู่วัยรุ่นตั้งครรภ์

Author by 6/08/14No Comments »

contentedu160614         ปัญหาสังคมปัจจุบันมีมากอยู่แล้ว และนับวันจะเพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เข้ามาอีก หลังจากที่มีการใช้อินเตอร์เน็ตโดยขาดความรู้ความเข้าใจ และรู้จักความรับผิดชอบชั่วดี มีการเข้าถึงสื่อลามกทางออนไลน์กันมากขึ้นตั้งแต่เด็ก ๆ ส่งผลให้มีเด็กหญิงลูกล่อลวง และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น ซึ่ง พ.ย.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชนรายกลุ่มวัย 5 กลุ่มได้แก่หญิงตั้งครรภ์, เด็กปฐมวัย 0-5 ปี, เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี, วัยรุ่น 15-21 ปี, วัยทำงาน 15-59 ปี วัยสูงอายุ และผู้พิการ โดยในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นปัญหาที่น่าห่วงขณะนี้ คือ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งข้อมูลของกรมอนามัยในปี 2555 พบมีแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีถึง 131,400 คนสูงเป็นอันดับ 2ของภูมิภาคอาเซียน รองจากประเทศลาว และพบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงถึง 260,000 คนต่อปีส่งผลกระทบตามมามากมายทั้งเสียโอกาสเรียนหนังสือ ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ข้อเท็จจริงที่กระทรวงสาธารณสุขพบขณะนี้ คือ วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลงจาก 15-16 ปี ในปี2545-2552 เป็นอายุ 12-15 ปีในปี 2554 และที่สำคัญ เด็กแตกหนุ่มแตกสาวเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน เด็กหญิงมีรอบเดือนครั้งแรกอายุ 12-13 ปีจากเดิมเริ่ม 13-14 ปี เด็กชายแตกเนื้อหนุ่มเร็วขึ้นเช่นกัน จึงมีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ดังนั้นผู้ปกครองสังคมต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ โดยกระทรวงสาธารณสุขให้กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่งทำงานให้มีประสิทธิภาพเข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนี้ ขณะที่ พ.ย.ทิพาวรรณ บูรณสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์กล่าวว่า ปัญหาที่น่ากลัวขณะนี้เป็นสื่อลามกออนไลน์ ซึ่งมีมากกลุ่มที่เข้าถึงสื่อเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากลองจากการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย และพัฒนาการในเรื่องเพศจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนทำให้เริ่มมีความรู้สึกหรือมีความต้องการทางเพศ

กลุ่มวัยรุ่น หากได้รับการกระตุ้น    จากสื่อลามกที่เข้าถึงง่ายจากอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา และหากหมกมุ่นให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการเรียน ผลกระทบที่ตามมาคือผลการเรียนต่ำลงที่น่าห่วง คือ เสี่ยงเกิดอาชญากรรมทางเพศหรือมีความเสี่ยงจะถูกคุกคามทางเพศมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมไปถึงการทำแท้ง ซึ่งขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกายกระดับอันตรายสื่อลามกอยู่ในขั้นรุนแรง โดยผู้ชายที่ดูสื่อลามกตั้งแต่อายุยังน้อยมีแนวโน้มจะมีเพศสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่สมยอมมากขึ้นด้วย.