หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ห้ามรถโดยสารขึ้นดอย หวั่นอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้น

Author by 24/12/14No Comments »

large640x360_7651825670          ตามที่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปกราบสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นจำนวนมาก  ดังนั้น จึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือกัน โดยมีนายชนะ  แพ่งพิบูลย์  รอง ผวจ.  เป็นประธานเพื่อกำหนดแนวทางในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นดอยสุเทพด้วยความสะดวกและปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุหมู่ที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปตารางเวลาขึ้น-ลงดอยสุเทพไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้ทราบและร่วมกันปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และผู้ร่วมทาง คือในช่วงระหว่างวันที่  20 ธันวาคม  2557-4 มกราคม  2558  ห้ามรถบัสโดยสารขึ้นดอยสุเทพเด็ดขาดโดยให้นำรถไปจอดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ   และให้ผู้โดยสารใช้บริการรถโดยสารสองแถวแดงของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ  จำกัด  ในการเดินทางขึ้นดอยสุเทพแทน โดยคิดค่าโดยสารราคาเที่ยวเดียว  คือจากศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 20 บาท ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 40  บาท ราคาเหมาไป-กลับ 600 บาทศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 70 บาท ราคาเหมาไป-กลับ 900 บาท ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ-บ้านแม้วดอยปุย 90 บาท ราคาเหมาไป-กลับ 1,200 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ใช้รถส่วนบุคคลก็สามารถนำรถมาจอดและใช้บริการรถโดยสารสองแถวดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนั้น ในช่วงระหว่างวันที่ 31ธันวาคม 2557-4 มกราคม 2558 กำหนดรถที่จะขึ้น-ลงดอยสุเทพดังนี้ เวลา 06.00-09.00 น.  และเวลา 12.00-15.00 น. อนุญาตให้รถทุกชนิดขึ้นดอยสุเทพได้ เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา  15.00-18.00 น. อนุญาตรถทุกชนิดลงดอยสุเทพได้ สำหรับรถโดยสารสองแถวแดง รถตู้โดยสารทั่วไป ขึ้น-ลงได้ตลอดเวลา ส่วนรถของประชาชนที่พักอาศัยอยู่บนดอยสุเทพขึ้น-ลงได้ตลอดเวลา กรณีรถที่จะขึ้นดอยสุเทพแต่ติดเวลาห้ามขึ้น สามารถนำรถไปจอดในวัดโชติกุนสุวรรณารามหรือวัดหมูบุ่นหรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรอเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะให้ลดอุบัติเหตุทางถนนลง หากเป็นไปได้การเดินทางขึ้นดอยสุเทพจนถึงดอยปุยหากใช้รถโดยสารของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ  จำกัด จะสะดวกและปลอดภัยกว่า และถ้ามีปัญหาเรื่องการคิดค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 1584 หรือที่กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.1584 และ 081-7217999