หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อาจต้องใช้มาตรการ ทางกม.กับโคมลอย

Author by 7/01/15No Comments »

1511005_10202227215601756_3565866766634385368_n_1420173126.jpg;r width=580;static p_s1sf_ns_0;file dc111a           กรณีที่ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ แจ้งเตือนผ่านสื่อมวลชนถึงสาธารณชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยโคมลอยไฟกลางคืน และร่วมกันตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับอากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินที่ขึ้น-ลง ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เนื่องจากวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา มีซากโคมลอยลอยไปตกในเขตการบินมากถึง 206 ลูก และมากกว่าช่วงประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงที่มีโคมลอยลอยตกกว่า 40 ลูก เนื่องจากระยะนี้ลมเปลี่ยนทิศ เข้าไปยังท่าอากาศยาน กัลพบว่าช่วงค่ำของวันที่ 1 มกราคม เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 906 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีโคมลอยเข้ามาติดที่เครื่องยนต์ ขณะแท็กซี่บนรันเวย์ หากเกิดการลุกไหม้ จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินไม่สามารถประเมินค่าได้

คำเตือนดังกล่าว มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุแล้ว และเป็นช่วงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่เสร็จสิ้นลง แต่นักท่องเที่ยวทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ก็อาจฉลองปีใหม่กันอยู จึงขอให้ระมัดระวังในการปล่อยโคมลอยหรือให้เลิกปล่อยโคมลอยในช่วงหัวค่ำเช่นเดียวกับช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ไม่ปล่อยโคมลอยก่อนสามทุ่ม อย่างไรก็ตามครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้คนทั่วไปอาจไม่ทราบ เช่นเดียวกับสายการบินต่าง ๆ ก็ยังบิขึ้น-ลงตามปกติไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบิน เดชะบุญที่ไม่เกิดปัญหากับเครื่องบินลำอื่น ๆ ตามมา แต่เป็นอุทธาหรณ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่จังหวัด เทศบาล ศาสนสถาน และหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อยรับปีใหม่ต่อไปนี้จะต้องตระหนักไม่ปล่อยโคมลอยเปะปะ คิดอยากปล่อยเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ทำ ทั้งๆ ที่หาความหมายอะไรไม่ได้กับโคมลอยที่ว่า

เรื่องนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการ   ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ หากยังปรากฏว่ายังไม่ร่วมมือ และทางราชการก็ไม่กล้าสที่จะพิจารณาใช้กฎหมายมาบังคับ แม้ว่าล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกับบริษัททัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร กรุ๊ปทัวร์ และวัดต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจ และขอร้องนักท่องเที่ยวไม่ให้ปล่อยโคมลอยหรือผู้ประกอบการไม่จัดวัสดุอุปกรณ์ในการปล่อยโคมลอยว่าจะเป็นการดีที่สุด เนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายต่ออากาศยาน และอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ นอกจากนั้นการจำหน่ายโคมลอยตามข้างทางหลวง ก็จะพูดคุยในที่ประชุมท้องถิ่น เพื่อร่วมวางมาตรการป้องกัน เนื่องจากการจำหน่ายโคมลอยให้จำหน่ายช่วงเทศกาลลอยกระทงที่มีช่วงเวลาอนุญาต ส่วนเทศกาลอื่นไม่มีเวลาที่อนุญาตให้ปล่อย การปล่อยโคมต้องขออนุญาตกับวิทยุการบินเพื่อแจ้งเตือนไปยังอากาศยาน แต่เวลาเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังร้านค้าทั่วไปและคนที่ไม่ทราบคำเตือน ก็ยังคึกคะนองปล่อยโคมลอยกันอยู่ ก็ต้องสั่งห้ามลงไปถึงชุมชน/หมู่บ้านด้วย.