หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อุณหภูมิลดหมอกหนา กับความต้องการผ้าห่ม

Author by 19/10/14No Comments »

thainews180            เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศว่า หลังจากที่ความกดอากาศสูงมีกำลังค่อนข้างแรง แผ่ลงมาจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทำให้เกิดฝนตกทั่วไป จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส พร้อมกับมีคำเตือนให้ระวังสองกรณี คือ ในช่วงนี้มักจะเกิดสภาพอากาศแปรปรวน ช่วงใดที่ลิ่มความกดอากาศสูงจากตอนบนแผ่ลงมา ก็จะทำให้เกิดฝนตกนอกฤดู ทำให้พืชผลที่ไม่ต้องการฝนในระยะนี้เสียหาย รวมทั้งการตากพืชผลในที่แจ้งที่ไม่ได้เตรียมการ และในช่วงนี้ไปทั่วภาคเหนือมักจะเกิดหมอกหนาในตอนกลางคืน และเช้ามืด บางพื้นที่อาจมีหมอกหนาจนถึงตอนสายก็ได้ จึงให้ระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะ เพราะไม่สามารถมองทัศนียภาพได้เหมือนปกตินั้น

ในเรื่องภัยหนาว มีการเตรียมการรับมือ แล้วทุกจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ. กล่าวว่า ปีนี้ฤดูหนาวจะมาเร็วกว่าทุกปี ตามยอดดอยและป่าเขา เริ่มมีภัยหนาวเกิดขึ้นแล้ว จึงสั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอให้เร่งสำรวจความต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือราษฎรที่จะประสบภัยช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยจะสำรวจความต้องการผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และประสบความเดือดร้อนก่อน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือสั่งการให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและรายงานจังหวัดภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เพราะขณะนี้ความกดอากาศสูงระลอกที่สองแผ่อิทธิพลมาแล้ว ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ตามยอดดอยอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และหมู่บ้านในหุบเขาอุณหภูมิก็ลดลงต่ำกว่า 20 องศาฯเช่นกัน ปีที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) สำรวจความต้องการใช้เครื่องกันหนาวกว่า 3 แสนผืน แต่งบจังหวัดจัดซื้อได้เพียงกว่า 7 หมื่นผืนเท่านั้น สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กันหนาว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ 053-221470 ถือเป็นการแจ้งผ่านสื่อสาธารณะอีกทางหนึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวเดือดร้อน เพราะบางพื้นที่หรือท้องถิ่น อาจมีการสำรวจไม่ครบถ้วน(ตกสำรวจ) บางพื้นที่อาจเลือกที่รักมักที่ชัง ก็ควรจะแจ้งขอความช่วยเหลือตามช่องทางดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม อยากเสนอว่า ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเครื่องกันหนาวในปีที่แล้ว ก็ไม่ควรจะต้องแจกซ้ำซ้อนในปีนี้อีก และให้ลดตัวเลขเหล่านี้ลง เพื่อจะได้ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนจริงๆ และมิใช่ว่าท้องถิ่นใดมีงบประมาณมากก็ใช้งบเพื่อการนี้จนเหลือเฟือ แต่ที่ห่างไกลทุรกันดารยังรอความช่วยเหลืออยู่.