หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

อุบัติเหตุมักเกิดกับ รถโดยสารขับเร็ว

Author by 6/01/16No Comments »

thainews180           ห้วง 7 วันอันตรายที่ผ่านพ้น เรื่องที่ทุกฝ่ายวิตกกังวลมากที่สุดคือกรเกิดอุบัติเหตุหมู่ ซึ่งหมายถึงการเกิดกับรถโดยสารประจำทางและรถรับจ้าง ซึ่งนายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนผู้ขับรถโดยสารและผู้ประกอบการให้ระมัดระวังแป็นพิเศษ ทั้งนี้ มีคำสั่งจากกรมการขนส่งทางบก เตือนพนักงานขับรถโดยสาร หากพบโดยประมาทจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จะลงโทษหนักทั้งผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ หลังตรวจพบช่วง 3 วันแรกของเทศกาลปีใหม่ รถใช้ความเร็วเกินอัตราที่กำหนดกว่า 200 ราย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พูดถึงผลการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 3 วันแรกของการรณรงค์ฯ ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ทั้งบนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตรวจความเร็วรถเพิ่มอีกจำนวน 4,720 คัน พบมีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 75 คัน ทำให้สถิติรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2558 จากจำนวนรถทั้งหมด 18,424 คัน พบรถฝ่าฝืนใช้ความเร็วรวม 220 คัน เป็นรถตู้โดยสาร 103 คัน รถโดยสารขนาดใหญ่ 68 คัน และรถบรรทุก 49 คัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการลงโทษทั้งในส่วนของพนักงานขับรถ และผู้ประกอบการต้นสังกัด ที่ไม่สามารถควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก จึงกำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หากพบกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงจากรถโดยสาร จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในเบื้องต้นให้ยึดใบอนุญาตขับรถพนักงานขับรถไว้เพื่อตรวจสอบสาเหตุ หากพบว่าเกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถ ให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป ในส่วนของผู้ประกอบการ ต้องมีมาตรการกำกับดูแลพนักงานของตนเองอย่างเหมาะสม หากละเลยมีความผิดลงโทษขั้นสูงสุดและอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนั้น ยังให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบตามมาตรการของ คสช. หากพบพนักงานขับรถโดยสารดื่มขณะขับ หรือเมาแล้วขับ ยึดใบอนุญาตขับรถ และควบคุมตัวจนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเทศกาล ด้านผู้ประกอบการพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ หรือสั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราวตามประกาศของ คสช. เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของประชาชน หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารฯโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.