หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ฮุบที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรณีตัวอย่างที่สะเมิง

Author by 8/09/14No Comments »

thainews180          ปัจจุบันราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น จึงมีการกระทำสารพัดที่จะให้ได้ที่ดินมาใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความถูกผิด ยิ่งเป็นที่ดินราคาถูกหรือทับซ้อนกับที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณประโยชน์ ก็มักจะอ้างความเป็นเจ้าของ แล้ววิ่งเต้นให้มีการรังวัดออกกรรมสิทธิ์ให้ ซึ่งการได้มาเช่นนั้น หากภายหลังมีการตรวจสอบและพบไม่ถูกต้องก็อาจถูกเพิกถอนได้ เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ตกน้ำไม่ไหวตกไฟไม่ไหม้ ใครที่อยู่ในขบวนการทุจริตก็ย่อมจะถูกลงโทษ เว้นแต่ที่ดินบางรายกาในอดีตที่ไม่ค่อยมีการตรวจสอบกันว่าออกโฉนดมาได้อย่างไร เช่น ที่ดินสาธารณะบนคูเมือง ที่ดินติดกับธรณีสงฆ์หรือวัดร้าง ออกกรรมสิทธิ์ให้ประชิดกับองค์เจดีย์ ก็มีให้เห็นในเชียงใหม่

กรณีการบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ        ที่เคยมีโครงการปลูกป่าของสาธารณชนในท้องที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งราษฎรข้องใจว่า ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้อย่างไร เรื่องถูกร้องเรียนถึงมณฑลทหารบกที่ 33 จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ที่ทราบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3ก ทับพื้นที่ป่าสงวน โดยจังหวัดกำลังเร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวนั้น พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการพื้นที่บุกรุกป่า   พบว่าเป็นพื้นที่เคยจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ จำนวน 100 ไร่ แต่มีผู้แอบอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 2 แปลง แปลงแรกมีเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ส่วนแปลงที่ 2 มีเนื้อที่กว่า 11 ไร่ นอกจากนั้นยังได้ยื่นความจำนงขอตัดต้นสักตั้ง 1,200 ต้นอีกด้วย

นับว่าการร้องเรียนของราษฎร อ.สะเมิงครั้งนี้ได้ผล เพราะเมื่อระดับจังหวัดทั้งทหาร และพลเรือนฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบ จึงจะมีการเข้ารังวัดพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตที่ดิน จังหวัดก็สั่งให้ชะลอการตัดต้นไม้ไว้ก่อน พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิสูจน์เอกสารสิทธิ์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองรายนำมาแสดงว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือไม่  และขอบเขตที่ดินป่าสงวน 100 ไร่ ทื่กำหนดไว้ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯอยู่ตรงไหนอย่างไร จึงสรุปว่าพื้นที่ตามเอกสารสิทธิ์อยู่ในเขตใด หากอยู่ในเขตป่าถาวรหรือป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ก็สามารถเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิ์นั้นได้ เรื่องนี้จะได้พิสูจน์กันต่อไป.