หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เชียงใหม่เมืองไมซ์ซิตี้ รับงานแสดงสินค้าโลก

Author by 22/01/16No Comments »

thainews180              เมื่อเร็วๆ นี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ น.อ.วิสูธจันทนา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ (สสปน.) แถลงถึงการที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กำลังเร่งผลักดันเชียงใหม่สู่การพัฒนาธุรกิจภาคบริการผ่านอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า และเปิดประตูสู่ธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขงหรือ Greater Sub-Regoin (GMS) โดยสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI ) มาจัดงาน UFI Open Seminer in Asia 2016 ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมพาพันธ์ 2559 ที่เชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้การจัดแสดงสินค้าเป็นเวที และช่องทางการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิผลต่อยอดสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น

การสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองประชุมสัมมนา และการแสดงสินค้านานาชาตินั้น พูดกันมานานแต่เป็นเพียงนามธรรม เพราะการเจาะหาตลาดต่างประเทศยังมีน้อยหรือไม่ได้บุกเบิกใหม่ ๆ น่ายินดีที่ทีเส็บเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ และเชียงใหม่ก็มีความพร้อมเต็มที่ ตามที่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าวว่า ที่นี่มีความพร้อมทุกด้านในฐานะไมซ์ซิตี้ ทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว สถานที่ประชุม การเดินทาง พร้อมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ที่ผ่านมาทีเส็บเปิดโอกาสให้เชียงใหม่ได้ต้อนรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมช์หลายครั้ง รวมทั้งกลุ่มประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการ และการจัดประชุมนานาชาติ เชียงใหม่จึงมีโอกาสต้อนรับนักธุรกิจ นักลงทุน นักวิชาการมากมาย รวมถึงความพร้อมเรื่องสถานที่ โดยเฉพาะการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถรองรับงานทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้

ส่วนนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ กล่าวว่าทีเส็บพร้อมเดินเครื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทย เพื่อต่อยอดให้เชียงใหม่ เพราะเป็นจังหวัดที่พร้อมและมีศักยภาพเป็นหนึ่งในห้า “ไมซ์ซิตี้” ตามแผนพัฒนาของทีเส็บ และถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุ่นในภาคเหนือ มียุทธศาสตร์ที่พร้อมจะขยายการค้าไปยังกลุ่มในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)ด้วย ส่วน น.อ.วิสูธจันทนา ก็กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะประตูต้อนรับนักธุรกิจสู่เชียงใหม่พร้อมรับไมค์ซิตี้ ปัจจุบันมีสายการทั้งในประเทศและต่างประเทศบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว รอบปี 2558 เดินมีกว่า 8 ล้านคน  มั่นใจจะรับกลุ่มไมซ์หรือนักธุรกิจที่จะเดินทางมางานประชุม สัมมนาได้ตลอดเวลา สรุปแล้วถือเป็นโอกาสดีของเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นปี แต่จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องจะต้องหันมาใส่ใจดูแลผู้ที่มาแล้วให้รับความประทับใจอย่างไรเท่านั้น.