หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เตรียมรับฤดูท่องเที่ยว จี้ความสะอาด-ปลอดภัย

Author by 6/08/12No Comments »

จากการที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. เชียงใหม่ ประชุมหารือกับผู้บริหารโรงแรม และผู้เกี่ยวข้องเมื่อไม่กี่วันมานี้ เพื่อหวังสร้างความเชื่อมั่นในการบริการแก่นักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงปลายปีนี้ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง วันนั้น ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง เช่นปีที่ผ่านมาช่วงเทศกาลมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ 2554 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจภาคต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่พัก โรงแรม เหตุนี้จึงต้องวางแผนสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในด้านบริการต่าง ๆ จึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการโรงแรมพัฒนาสถานที่พักให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มการบริการด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว ดังที่ปรากฏมาแล้วทั้งอาหารการกิน และปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ

ความเห็นจาก นายเฉลิมศักดิ์        สุรนันท์ ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ก็ว่า ททท.ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีการจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หลายจุด อาทิ บริเวณถนนท่าแพ และถนนคนเดิน เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง คาดจะดำเนินการแล้วเสร็จอีก 1 เดือนครึ่งเป็นอย่างช้า ทั้งนี้ คาดว่าจนถึงสิ้นปี 2555 ภาคเหนือจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวราว 1.1 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประมาณ 7 แสนล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 4 แสนล้านบาท จึงมีการประชุมเวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไว้ถึง 2 ล้านล้านบาท  เพราะคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17 ในอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้นเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย จึงต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงจะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้.