หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เตือนผู้ปกครองระวัง โรคมือเท้าปากกลับมา

Author by 13/07/15No Comments »

มือ เท้า ปาก       โรคที่เกิดจากการติดต่อในเด็ก เมื่อเจ็บป่วยแล้วมักจะสร้างความตกใจ และกังวลกับผู้ปกครองเป็นอันมาก ตั้งแต่โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่หรืออื่น ๆ ล่าสุดที่กลับมาระบาดอีกคือโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งพบในจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้น น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล  สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงออกมาเตือนถึงผู้ปกครอง และโรงเรียนว่า ระยะนี้ขอให้ระวังเด็กเล็กหรือเด็กอนุบาลเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการพบการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก กลับมาอีก ซึ่งโรคนี้พบได้ตลอดทั้งปี สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วย และอุจจาระของผู้ป่วย

ผู้ป่วยจากโรคนี้จะมีอาการเริ่มจาก มีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เจ็บปาก ไม่อยากทานอาหาร ตุ่มอาจพบที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้น หัวเข่า ตุ่มมักไม่คัน แต่เจ็บเมื่อกด ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นหลุมตื้น ๆ อาการจะดีขึ้นและแผลหายไปใน 7-10 วัน ส่วนใหญ่เด็กที่ป่วยมักพบในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน เมื่อป่วยแล้วส่วนใหญ่อาการจะหายได้เอง การรักษา จะเน้นเพื่อบรรเทาอาการ สำหรับเด็กควรเช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ นอนพักผ่อนมาก ๆ ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจจะต้องป้อนนมให้แทนการดูดนม เพื่อลดการปวดแผลในปาก ที่สำคัญคือป้องกันอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก จนถึงเสียชีวิต

สำหรับพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดโรค มือ เท้า ปาก มักพบในสถานที่เด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และอยู่กันอย่างแออัด จากการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก ทั้งนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในปีการศึกษา2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 355 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อำเภอฝาง จึงได้ให้สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกัน และการดูแลรักษาเมื่อพบเด็กป่วยโรคนี้อย่างทันท่วงทีด้วยแล้ว ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิด จึงขอให้โรงเรียน และผู้ปกครองตระหนักและใส่ใจเรื่องความสะอาด และการเฝ้าระวังโรคร่วมกันด้วย.