หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เทศกาลวันแม่คึกคัก กับคำ “เชียงใหม่เมืองบุญ”

Author by 13/08/14No Comments »

5555555556           ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ เข้าสู่วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และเฉลิมพระเกียรติ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ จนถึงชุมชน และหมู่บ้านต่าง ๆอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้ง โดยมีบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติอย่างคึกคัก มาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม ทั้งจังหวัด และคณะสงฆ์จัดงานเทิดไท้มหาราชินี ตั้งแต่ 7 สิงหาคม มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 2,500 คน ถัดมา 8 สิงหาคม จัดงานเจริญพระพุทธวัคคหายุสมธัมม์ ครั้งใหญ่โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ณ ลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมพระมหาเถระสังฆาธิการ 83 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว. วชิรเมธี ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ก็มาบรรยายธรรมเรื่องวันแม่หลายแห่งมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมาก โดยกล่าวถึงความสำคัญของวันแม่ คุณูปการอันสูงยิ่งของผู้เป็นแม่ รวมทั้งพ่อด้วย เพราะหากมีแต่แม่โดยขาดพ่อก็ไม่สามารถเกิดมาเป็นคนได้ จากนั้นได้นำทุกคนเรียนรู้วิธีการกราบที่ถูกต้อง กราบพระรัตนตรัยด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กราบพ่อแม่ด้วยการก้มคู้ศอก(ชาย)ให้ชนเข่าฝ่ามือแนบพื้นให้ห่างกันเพื่อให้หน้าผากติดพื้น ส่วนหญิงให้ใช้ศอกแนบขาก้มกราบแม่และพ่อด้วยวิธีเดียวกัน ให้หมั่นทำทุกวัน หากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ให้ปรนนิบัติพ่อแม่อย่าได้ขาด เพราะเป็นอุดมมงคลอันสูงสุด แม้ท่านไม่มีแล้วก็ขอให้รำลึกพระคุณท่านกราบรำลึกถึงพระคุณท่านอยู่เสมอ จะกล่อมเกลาให้เป็นลูกที่ดี เป็นคนดีของสังคม

เชียงใหม่จะเป็นเมืองบุญรักษาศีล 5 ได้หรือไม่เป็นหัวข้อที่มีคำตอบแล้วในห้วงเทศกาลวันแม่ เมื่อมีการรณรงค์โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ และ ทส.ปช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา สัญจรตามวัดต่าง ๆ ในวันธรรมสวนะหรือวันพระ 13 ครั้ง สามารถทำให้ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ทำกิจกรรมนี้พร้อมกันและรักษาศีล 5 ได้แล้วกว่า 211 แห่ง จึงนับเป็นเรื่องที่น่าดีใจ และช่วยกันสนับสนุนต่อไป.