หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เฝ้าระวังวัฒนธรรม ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

Author by 22/03/16No Comments »

thainews180        ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง  (12-15 เมษายน 2559) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมโดยนายปวิณ ชํานิประศาสน์  ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน และได่กล่าวในที่ประชุมว่า ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ เน้นเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม (Chiang mai : the most Slpendid city of Culture) มีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ที่มีเสน่ห์ มีวิถีชีวิต การแต่งกายที่งดงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม นอกจากนั่นในปีนี้มีความเป็นพิเศษคือ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีอายุครบ 720 ปี ในวันที่ 12 เมษายน 2559 และองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเบื้องต้นให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกด้วย

ดังนั้น  งานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ 2559 จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องเน้นให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรม พร้อมกับการเฝ้าระวังวัฒนธรรมอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่การประกาศห้ามสถานที่ในการจำหน่าย และการดื่มแอลกอฮอล์รอบคูเมือง การแต่งกายและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เล่นน้ำโดยเฉพาะคนต่างชาติ และการตั้งเวทีแสดงต่างๆ ที่มีความไม่เหมาะสม รุกล้ำพื้นที่กีดขวางจราจร รวมทั้งการเล่นสาดน้ำเกินเวลาที่เหมาะสม โดยข้อปฏิบัติเหล่านี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ย้ำไปยังหน่วยราชการต่างๆ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเฝ้าระวัง ขณะเดียวกันก็ให้อำนวยความสะดวก และเตือนผู้มาร่วมงานให้ปฏิบัติตามกรอบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พบกับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ และสง่างามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปีอันเป็นวาระสำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนั้น

การเล่นน้ำสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่เดิม เล่นในลำน้ำปิง และถือโอกาสตักทราย(ขนทรายเข้าวัด)เดินผ่านถนนท่าแพ หรือถนนเจริญเมืองไปวัดต่าง ๆ ภาพในอดีตเหล่านั้นเปลี่ยนไปทันที เมื่อประมาณ 30 ปีนี้มีการเล่นสาดน้ำรอบคูเมือง จนต้องปิดถนนและประตูเมืองทุกด้าน การจราจรช่วงวันที่ 13-15 เมษายนติดขัดรอบคูเมือง ตามมาด้วยการเปิดเวทีแสดงดนตรี จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการแต่งกายของผู้ร่วมงานสงกรานต์ก็ล่อแหลม กว่าที่ทางจังหวัด และเทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดระเบียบได้ ใช้เวลาหลายปี แม้แต่ปีนี้ก็ยังน่าห่วงทั้งการแต่งกายล่อแหลมทำลายวัฒนธรรม การสาดน้ำสกปรก น้ำเย็นแช่น้ำแข็ง ปะแป้ง การเฝ้าระวังของจังหวัดและเทศบาลคงทำอะไรไม่ได้มาก หากไม่จัดสถานที่เล่นน้ำให้เป็นสัดส่วน มีที่จอดรถ พร้อมควบคุมร้านค้า แผงลอยลักลอบขายเหล้าเบียร์ โดยห้ามยานพาหนะเข้าไป ปัญหาเดิม ๆ ก็จะยังมีอยู่นั่นเอง.