หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เร่งกวดขันวินัยจราจร ลดสถิติช่วงสงกรานต์

Author by 5/03/15No Comments »

safe_image.php      การออกมารณรงค์กวดขันวินัยการจราจรในช่วงนี้ไปจนถึงเทศกาลมหาสงกรานต์ของจังหวัดต่าง ๆ ดูเหมือนจะทำกันอย่างจริงจัง และเด็ดขาดแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนหรือหาช่องทางหลบเลี่ยงตลอดเวลา จะเห็นผลปฏิบัติงานมีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้วันละนับพันรายในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่จังหวัดน่านก็มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นขับขี่ปลอดภัยต้องสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ตามมาตรการ 10 ฐานความผิด มีผู้กระทำความผิดจำนวนมาก

พล...วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวระดมกำลังกวดขันวินัยจราจร เพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ และตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าจังหวัดน่านประสบปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประชาชน เนื่องมาจากสาเหตุการเพิ่มปริมาณรถมากขึ้น ประกอบกับลักษณะทางกายภาพของจังหวัด เป็นภูเขาสูงและสภาพถนนมีความคดเคี้ยว ขณะที่พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนยังมีความเสี่ยงสูง เพราะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ พล...ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้นโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กำหนดมาตรการ “จับจริง ปรับจริง ไม่มีแจก” และมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา บางจังหวัดสามารถตักเตือนได้ผล เข่น จังหวัดน่านที่ พล.ต.ต. วันชัย สุวรรณศิริเขต ผู้บังคับการฯรณรงค์สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เน้นท้องที่เมืองน่านที่มียานพาหนะหนาแน่น โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการขับขี่ปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การสวมหมวกนิรภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนพอสมควร ส่วนผู้ฝ่าฝืนหรือประมาทก็ได้รับบทเรียนแรกคือถูกจับและเปรียบเทียบปรับ โดยไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนจึงหวังว่าการเข้มงวดวินัยจราจรตั้งแต่บัดนี้ไป คงจะลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์น้อยลงได้.