หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เลี่ยงทางหลวง 11 ก่อสร้างถึงปี 2560

Author by 30/08/15No Comments »

แยกแม่โจ้       การจราจรในเมืองเชียงใหม่ปกติก็มีปัญหารถติดอยู่ประจำทุกเช้า-ค่ำ ก่อนเวลาเข้าเรียน เลิกเรียน และเลิกงานการจราจรติดขัดตามถนนสายต่างๆ ทุกวันอยู่แล้ว แต่เมื่อมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหารถติดมากยิ่งขึ้น ทางเดียวที่จะลดความเดือดร้อนรำคาญหรือทำให้เสียเวลา ก็คือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านจุดก่อสร้างนั้น ๆ จะดีที่สุด ปัจจุบันมีอยู่ 2 จุดที่มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด คือทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง(โชตนา) บริเวณสี่แยกกองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม และล่าสุดคือบนทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่-ลำปาง บริเวณสามแยกแม่โจ้หรือเทพปัญญา ที่กำลังประสบปัญหาค่อนข้างหนักหน่วงในขณะนี้

ในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล นายช่างโครงการฯ กล่าวถึงโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 เป็นถนนเส้นทางหลวงที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กับทางหลวงหมายเลข 1001 คือบริเวณถนนเชื่อมต่อไปยังถนนเชียงใหม่-พร้าว รวมทั้งมีการก่อสร้างรวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง โดยกรมทางหลวงได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานใหม่ข้ามแม่น้ำปิง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ กม.93+960 ถึง กม.97+000 ระยะทางประมาณ 3.04 กิโลเมตร ตามสัญญาที่ สส.8/2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 19 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2561 รวมเวลา 1,080 วัน โดยมีมูลค่างานตามสัญญาจำนวน 1,172,771,000 บาท หากผู้รับเหมาไม่สามารถส่งมอบผลงานให้ตามสัญญา มีค่าปรับวันละ 2,931,927.50 บาท

โครงการนี้ กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบรวมทั้งควบคุมการก่อสร้าง ส่วนการออกแบบทางสำนักสำรวจและออกแบบ โดยสำนักก่อสร้างสะพาน สำหรับรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างทางลอด(อุโมงค์) ที่บริเวณสามแยกแม่โจ้ (เทพปัญญา) ขนาด 6 ช่องจราจร 2.งานก่อสร้าง และขยายสะพานข้ามแม่น้ำปิง (ป่าตัน) จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร 3.งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 11 ขยายช่องจราจรในทางหลักจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย 3 ช่องจราจร โดยการก่อสร้างเริ่มปิดถนนบางส่วนตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คาดว่าจะมีจนถึงเดือนธันวาคม 2560 จึงกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ดังนั้น เพื่อไม่ต้องเผชิญรถติดเป็นจำนวนมาก ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจะสะดวกและปลอดภัย และหากมีข้อแนะแจ้งสำนักงานควบคุมโครงการฯทางลอด โทร.053-115609 หรือ 089-7483371 หรือผู้รับจ้าง โทร. 081-2542942ได้ตลอดเวลา.