หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เวียงหนองล่องได้รับ พระมหากรุณาธิคุณฯ

Author by 24/11/14No Comments »

thainews180     เมื่อเร็ว นี้ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด รักษาราชการ ผวจ.ลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและราษฎรอำเภอเวียงหนองล่องให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนายประเวศ โยจินา ราษฎร ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง ครอบครัวน.ส.นันทนัช สุทธกุล ราษฎร ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ครอบครัวนายกลวัชร คนพรม ราษฎร ต.แม่ตืน อ.ลี้ และครอบครัว น.ส.ณัฐพร เปรมปรีดิ์ ราษฎรตำบลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้รับความพระราชทานความช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทาน

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ยากไร้ และประสบปัญหาในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง นอกจากผู้ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือข้างต้นแล้ว องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ลำพูน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ยังได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง พร้อมกับจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาให้การรักษาพยาบาล และบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ และยังหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย ส่วนผู้ที่ได้รับของพระราชทานรายหยึ่ง ชื่อ นางบัวคำ ยะอุปละ อายุ 75 ปี ราษฎร ต.หนองล่อง กล่าวกับผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน ว่าตนเพิ่งได้รับถุงพระราชทานเป็นครั้งแรก คิดว่ามีบุญที่มีโอกาสได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ รู้สึกปลาบปลื้มยินดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ แม้ลำพูนเป็นจังหวัดเล็กมีเพียง 7 อำเภอ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนบทห่างไกล ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ตามฤดูกาลเพราะปลูกเท่านั้น เมื่อเสร็จฤดูการเกษตรก็ไม่มีงานทำ ส่วนคนหนุ่มคนสาวก็เข้ามารับจ้างทำงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือในตัวเมือง ส่วนผู้สูงอายุก็ยังอยู่ในพื้นที่  และมีฐานะยากจน การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือดังกล่าวจึงเป็นที่ปลาบปลื้มดีใจยิ่ง อย่างไรก็ตามในฐานะสื่อมวลชนเราเห็นว่า ทางจังหวัดน่าจะมีโครงการพัฒนาอาชีพ และรายได้เสริมให้แก่ผู้อยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถยังชีพได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเป็นการดียิ่ง.