หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เสียดายโอกาส 46 โครงการ ชม.

Author by 3/07/15No Comments »

thainews180     ในที่สุด การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จบสิ้นลงเรียบร้อย โดยไม่ทันได้บรรจุโครงการสำคัญ และเป็นความต้องการของชาวภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ตามการแถลงของโฆษกรัฐบาล หากจะพูดว่าน่าเสียดาย และเสียโอกาสยิ่งก็ไม่ผิดนัก สำหรับโครงการเร่งด่วนที่สำคัญ น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้า หากมีการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ศึกษาหรือรับในหลักการไว้ก่อน จะทำให้ขั้นตอนการเสนอไปตามกระทรวงต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็รับทราบเบื้องต้น และให้ส่งไม้ต่อไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องยอมรับด้วยว่า การประชุมสัญจรนอกสถานที่ครั้งที่ 2 โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่นั้น เพิ่งจะทราบเมื่อราวหนึ่งเดือนเท่านั้น

จึงทำให้การประชุมหารือ และพิจารณานำเสนอโครงการต่างๆ ค่อนข้างฉุกระหุก หลายโครงการแม้จะเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นประโยชน์กับประชาชน และเป็นผลงานของรัฐบาลด้วย แต่เมื่อไม่ผ่านการกลั่นกรองในระดับกระทรวงจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ไม่สามารถนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมได้ ซึ่งนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า ได้เสนอต่อเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว และแจ้งนายกรัฐมนตรีทราบว่าไม่อาจนำเข้าที่ประชุมได้ เช่นโครงการระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับระบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ และเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาค 8 จังหวัดภาคเหนือ ยื่นเรื่องให้ รมว.กระทรวงคมนาคมต่อไป และรัฐมนตรีก็รับปากจะพิจารณาจัดงบประมาณให้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอโครงการของบประมาณจากรัฐบาลครั้งนี้ รวม 46 โครงการ ตามข่าวว่าทุกโครงการรัฐมนตรีเกี่ยวข้องรับปากที่จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ แต่โครงการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ยังไม่มีการพูดถึง จึงเป็นเรื่องแน่นอนว่าในช่วงปีนี้จะยังไม่มีการพิจารณาสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2  สำหรับเรื่องทั้ง46 โครงการ ผวจ.เชียงใหม่แสดงความมั่นใจว่า เมื่อนำเสนอผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้อง น่าจะได้รับพิจารณาเกินครึ่งหนึ่ง โดยบางโครงการอาจจะได้รับงบประมาณเร็วขึ้น สามารถจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2559 ข้างหน้า ทั้งหมดนี้ หากจะกล่าวว่าเป็น “ฝันสลาย” ของจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้รวบรวมเสนอโครงการก็คงไม่ผิด ซึ่งหลายงานเริ่มมาจากประชาชน อาทิ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หอย อ.จอมทอง เป็นต้น จึงหวังว่านับจากนี้จังหวัดเชียงใหม่จะหารือ จัดแยก และนำส่งโครงการทั้งหมดกระจายไปให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป.