หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เหตุฆ่าตัวตายเพิ่ม ทุกคนช่วยกันดูแล

Author by 28/07/15No Comments »

thainews180      ช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมใกล้วิกฤตมักจะมีเหตุฆ่าตัวตายเพิ่ม เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดีกับสังคม อาจเลียนแบบกัน แม้แต่ผู้มีฐานะดีแต่สุขภาพไม่เป็นใจ ก็ทำอัตวินิบาตกรรม จึงอาจส่งผลให้เกิดการเลียนแบบตามมา ล่าสุด นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ออกมาพูดถึงปัญหาการฆ่าตัวตายว่า เป็นเรื่องใกล้ตัว และพบว่าเหตุการณ์การฆ่าตัวตายในหลายๆ ครั้ง  สิ่งที่มักพบเสมอ คือ ผู้ที่ทำร้ายตนเองหลายราย ก่อนตัดสินใจลงมือกระทำ จะส่งสัญญาณเตือนบอกเหตุให้แก่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอยู่เสมอ แต่ผู้ที่ได้รับสัญญาณเตือนนั้น  มักไม่เข้าใจ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้อง กลับมองว่าเป็นเรื่องปกติ เรียกร้องความสนใจ ทำให้ละเลย ไม่ใส่ใจหรือแม้จะสังเกตเห็น แต่ก็ไม่กล้าพอ และขาดความรู้ที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ

พฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่นำมาสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด แพทย์จึงให้คำแนะนำว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว การมีความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตสัญญาณเตือน และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น จึงมีความสำคัญ ซึ่งถ้าได้นำไปปฏิบัติ ย่อมช่วยให้สังคมและครอบครัว ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยวิธีสังเกตหรือประเมินว่ากำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองหรือไม่ ได้แก่ กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติชีวิต และไม่สามารถปรับตัวต่อการแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ มีอารมณ์หรือบุคลิกแบบหุนหันพลันแล่น แบบก้าวร้าวรุนแรงหรือกำลังประสบกับความผิดหวัง ล้มเหลวด้านการงาน การเงิน การเรียน สูญเสียคนรัก คนในครอบครัว เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคจิตเวชบางชนิด เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิต ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย  ติดสุรา ยาเสพติด  มีบุคคลในครอบครัว เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย หรือตนเองเคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อนภายใน 1 ปี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการฆ่าตัวตายแต่ละรายสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายหลายราย มักมีสาเหตุมากกว่าหนึ่งสาเหตุประกอบกันก่อนการลงมือ และด้วยความรู้สึกสุดท้ายที่จะขอความช่วยเหลือ หรือเพื่อการบอกลา มักมีการแสดงออกให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเห็นสัญญาณ  เช่น ชอบบ่นตัดพ้อ โพสต์หรือเขียนข้อความในทำนองเปรยๆ ว่าอยากตาย ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ชีวิตไม่มีค่า ไม่มีใครรัก ไม่มีใครสนใจ  ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไร ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ  หรือ มีพฤติกรรมเก็บตัว พูดน้อยลง แยกตัวออกจากครอบครัว และเพื่อนฝูง มีการสูบบุหรี่-ดื่มเหล้าจัด เป็นต้น สัญญาณเตือนเหล่านี้ แพทย์ย้ำว่า คนใกล้ชิดและสังคมไม่ควรละเลย ควรยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวไปจากสังคมไทยต่อไป.