หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

เหตุน้ำแม่คาวเน่า จากชุมชนที่เพิ่มขึ้น

Author by 8/06/15No Comments »

thainews180       คงจะจำกันได้ว่า เมื่อปี 2548 เกิดน้ำท่วมบริเวณฟากตะวันออกแม่น้ำปิง ตั้งแต่ตำบลหนองหาร ลงมาถึงตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย และบางส่วนของตำบลสันผีเสื้อ และฟ้าอำเภอของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพราะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนล่างของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ทำให้น้ำไม่ได้ไหลเข้าอ่าง และไม่ได้ลงในแม่น้ำปิง แต่ได้ไหลบ่าจากชุมชนต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านตรงข้ามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงมาสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะได้เอ่อล้นลำน้ำแม่คาว เข้าท่วมชุมชน และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเกิดขึ้นมากมาย และล้วนแต่สร้างหมู่บ้านกีดขวางทางเดินของน้ำธรรมชาติ จึงมีปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านจัดสรรหรูหลายแห่ง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้ว

เพราะลำน้ำหรือลำเหมืองสายใหญ่ที่สุดด้านตะวันตกของแม่น้ำปิง ในท้องที่อำเภอสันทรายคือน้ำแม่คาว ที่เริ่มต้นจากตำบลแม่แฝก แล้วไหลลงไปทิศใต้ผ่านหลังมหาวิทยาลัยพายัพแล้วไปสบกับแม่น้ำปูคา แม่น้ำโอม และแม่น้ำกวงไหลลงสู่จังหวัดลำพูน ปรากฏว่าขณะนี้(มิถุนายน 2558) เน่าปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลให้ปลาตายจำนวนมากบริเวณบ้านแม่คาว และหลังมหาวิทยาลัยพายัพ ปลาหลายชนิดอยู่ไม่ได้ลอยคอตายในน้ำแม่คาว  ตั้งแต่เช้าวันที่ 3 มิถุนายน 2558 โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเนื่องมาจากสาเหตุใด ส่วนมากพบในช่วงเช้า  สันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากน้ำเสียจากชุมชน และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งนอกจากไม่มีการบำบัดแล้ว   ยังรุกล้ำตลิ่งลำน้ำแม่คาว ใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวด้วย

เห็นด้วยกับคำชี้แจงจากนายประพนธ์ เครือปาน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดผ่าน สวท.เชียงใหม่ว่า ลำน้ำแม่คาวจุดที่เกิดปัญหาเพราะมีชุมชนแออัด ทั้งคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรรมากมาย เมื่อมีความแออัดเพิ่มขึ้นจึงปล่อยน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดลงสู่แม่น้ำสายดังกล่าวจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันเป็นช่วงที่ลำน้ำแม่คาวเริ่มแห้งขอด เมื่อมีน้ำเสียไหลลงมาปริมาณมาก ไม่มีน้ำดีจากลำน้ำไปเจือจาง จึงเกิดการขาดออกซิเจนภายในน้ำ ส่งผลกระทบต่อปลาที่อาศัยอยู่ในลำน้ำขาดอากาศหายใจ และลอยตายในที่สุด ปัญหาลักษณะนี้เป็นกรณีเดียวกันที่เกิดกับกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่เขตอำเภอสารภีก่อนหน้านี้ ดังนั้น สาเหตุดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในชุมชนที่มีแม่น้ำไหลผ่าน  จะต้องเริ่มวางแผนแก้ไขปัญหา มีการบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ส่วนการเข้าไปแก้ไขนั้น ที่ชลประทานสามารถทำได้ชั่วคราวคือการสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเข้ามาช่วยเจือจางให้น้ำแม่คาวสะอาดขึ้น แต่ปัญหาระยาวจะมีแผนรองรับ และแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ?