หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แก๊งมิจฉาชีพหลอกลวง ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ้ค

Author by 21/10/14No Comments »

mmYqi      ปัจจุบันการสื่อสารถึงกันออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ มีอิทธิพลต่อคนรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุจนถึงเด็ก ๆ ก็สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ จึงมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามาหาผลประโยชน์ ตั้งแต่การหลอกลวงแบบค้ามนุษย์ ต้มตุ๋นเอาทรัพย์สินจนถึงการล่วงละเมิดทางเพศ จึงเป็นประเด็นที่ต้องเตือนสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังอ่อนต่อโลกอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่าย อย่างกรณีหลังสุดที่ DSI ภาค 5 แจ้งเตือนประชาชน เพราะได้รับเบาะแสจากประชาชนว่ามีกลุ่มบุคคลใช้สื่ออนไลน์เฟสบุ้ค ชักชวนร่วมลงทุนเก็งกำไรซื้อขายหุ้นในรูปแบบการกำหนดมูลค่าเสมือนเงินตรา โดยตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจากการชักชวนคนเข้าร่วมเครือข่ายเป็นตัวเลขที่สูง ทำให้เหยื่อหลงเชื่อไปตามกัน

เรื่องนี้ พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษภาค 5 นำมาเปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม (DSI) ซึ่งมีภารกิจในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรมที่อาจก่อความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ปรากฏว่า ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 10ตุลาคม ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่า มีกลุ่มบุคคลกระทำการเปิดเว็บไซต์ และอาศัยสื่อออนไลน์เฟสบุ๊คชักชวนให้มาร่วมลงทุนเก็งกำไรซื้อขายหุ้นที่อยู่ในรูปแบบหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมูลค่าหน่วยลงทุน และหุ้น (IPO) หรือหุ้นใหม่ ที่มีการกำหนดมูลค่าเสมือนเงินตรา เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก จะต้องใช้เงินลงทุนครั้งแรกประมาณ 6,500-20,000 บาท เมื่อลงทุนแล้วไม่ต้องทำอะไรก็มีกำไร

พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ได้ใช้วิธีการให้แม่ทีมที่ทำธุรกิจขายตรงในแต่ละพื้นที่ที่คนรู้จักให้เข้าไปร่วมฟังบรรยาย และร่วมทำธุรกิจ เป็นเครือข่ายในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายให้กู้ยืมได้ซึ่งการกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย ทาง DSI กำลังเร่งสืบสวนเชิงลึก เพื่อดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด แต่เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนไม่ให้หลง และตกเป็นเหยื่อ จึงฝากเตือนประชาชนโปรดระมัดระวัง การเข้าร่วมการลงทุนในธุรกิจที่มีการเชิญชวนว่าจะให้ผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าสถาบันการเงินจะพึงจ่ายทุกรูปแบบ มิเช่นนั้นจะสูญเงินไปเปล่า.