หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แชมป์อุบัติเหตุ ที่ไม่มีใครอยากได้

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180 ในที่สุด เมื่อสรุปผลการเฝ้าระวังของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559จังหวัดเชียงใหม่ ก็ออกมาว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศ ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 ทั้ง ๆ ที่มีการใช้มาตรการเข้มงวดกวดขันทุกอย่าง ๆ เต็มกำลัง ก็ยังไม่อาจจะห้ามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากมายเกินกว่า 130 ครั้งได้ โดยตัวเลขดังกล่าวเพียง 6 วันเกิดขึ้น 125 ครั้ง ในจำนวนนี้เกิดกับรถจักรยานยนต์มากที่สุด

ปกติจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอุบัติเหตุ  เกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้ว แต่ในช่วงเทศกาลมักจะเกิดหนาแน่นถี่มากขึ้น ดูตั้งแต่วันแรกที่เฝ้าระวังก็มีตัวเลขนำหน้าจังหวัดอื่นทันที และพอถึงวันที่ห้าของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.สรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเที่ยงคืนวันที่ 31 ธันวาคม 25558 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 1 มกราคม 2559 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 29 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากวันเดียวกันของปีที่แล้ว 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน น้อยกว่าปี 2558 จำนวน 3 คน ผู้บาดเจ็บ 28 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 6 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 10 คน สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขตอำเภอเมืองมากที่สุด 4 ครั้ง รองลงมาคือ อำเภอแม่ริม อำเภอพร้าวและอำเภอฮอด อำเภอละ 2 ครั้งโดยมีสาเหตุเกิดจากเมาสุรามากที่สุด 11 ครั้ง รองลงมาคือมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยและขับรถเร็วเกินกำหนด 5 ครั้ง

ทั้งนี้ ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 ครั้ง รถจักรยาน 3 ครั้ง และรถปิคอัพ 1ครั้ง สถานที่เกิดเหตุมากที่สุดเป็นถนน อบต./หมู่บ้าน 14 ครั้ง รองลงมาคือ ถนนกรมทางหลวง 12 ครั้ง ถนนในเขตเมือง 2 ครั้ง และถนนกรมทางหลวงชนบท 1 ครั้ง ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด เวลา 00.01 – 04.00 น. จำนวน 12 ครั้ง โดยสถิติยึดรถจากคดีเมาแล้วขับ คนที่ถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับ จำนวน 31 คน ยึดรถได้ 21 คัน โดยมีสถิติสะสมคือ เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดช่วงห้าวันแรก 91 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย ลดลง 5 คน และผู้บาดเจ็บ 88 คน ลดลง 3 คน และดำเนินการตามมาตรการเมาแล้วขับ ดำเนินคดีและยึดรถมีผู้ถูกดำเนินคดี 232 คน ยึดรวมรวม 137 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 115 คันและรถยนต์ส่วนบุคคล 22 คันดังนั้น เมื่อรวมตัวเลขทั้ง 7 วันจังหวัดเชียงใหม่จึงหนีไม่พ้นการเป็นแชมป์อุบัติเหตุสูงสุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ เหตุนี้จึงน่าจะมีการประชุมหาทางแก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยรวมทั้งหมด ว่าจะบูรณาการให้ลดลงได้อย่างไรซึ่งไม่ใช่แต่ช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่ต้องทำ  ตลอดทั้งปี.