หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แบงก์ชาติภาคเหนือชี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Author by 12/05/14No Comments »

น่าจะเป็นอีกคำยืนยัน ที่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย และส่อเค้าจะเกิดปัญหาตามมาหลายประการ นับแต่เกิดปัญหาทางการเมืองต่อเนื่องมานานกว่าครึ่งปี ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ก็ตอกย้ำถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินย้อนหลังเมื่อเดือนมีนาคม 2557 โดยรวมปรับลดลงจากเดือนก่อน เพราะผลจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และรายได้เกษตรกรที่ลดลง โดยนายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผอ.อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า โดยรวมภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน ผลจากปัญหาทางการเมือง และรายได้เกษตรกรที่ลดลง ทำให้ครัวเรือนและธุรกิจระมัดระวังในการบริโภคและการลงทุน

นอกจากนั้น ยังเป็นผลให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่ผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศลดลง ขณะที่การท่องเที่ยว การส่งออก และการใช้จ่ายภาครัฐชะลอลง แม้จะยังยังอยู่ในเกณฑ์ดีก็ตาม ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ ก็บ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น แม้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ด้านธนาคารพาณิชย์ มีเงินฝากเพิ่มขึ้น แต่สถาบันการเงินต่างเฝ้าระวังจากสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่ชัดเจน จึงชะลอการให้สินเชื่อลงไปด้วย

ทั้งนี้ เมื่อสำรวจภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกขอ ปี 2557 พบว่าชะลอลงจากไตรมาส 4 ของปีก่อนเห็นได้ชัด โดยด้านอุปสงค์หดตัวต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวจากความกังวลกับสถานการณ์ทางการเมือง ซ้ำรายได้เกษตรกรลดลงอันเกิดจากยังไม่ได้เงินจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ต่อเนื่องมาถึงการที่รัฐบาลรักษาการไม่สามารถประกาศนโยบายรับจำนำข้าวต่อไปได้ รวมทั้งผู้ประกอบการต่างก็ชะลอการลงทุนออกไป เพื่อรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ลดความร้อนแรงลง แม้ว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการใช้จ่ายของภาครัฐขยายตัวดี ทั้งรายจ่ายประจำและลงทุนก็ตาม

ด้านอุปทานขยายตัวเล็กน้อย โดยการท่องเที่ยวขยายตัวดีจากสภาพอากาศหนาวเย็นยาวนาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง และการประชุมสัมมนา ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยเที่ยวบินพิเศษเพิ่มขึ้น ด้านการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก ประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น อีกทั้งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ สรุปโดยรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดี จากอัตราเงินเฟ้อ และการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ส่วนธนาคารพาณิชย์ เงินฝากปรับเพิ่มขึ้น แต่สินเชื่อชะลอตัวลงเท่านั้น จึงยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้อันตรายใด ๆในระยะนี้.