หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แบงก์ชาติภาคเหนือชี้ เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

Author by 12/08/14No Comments »

thainews180          การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจย้อนหลังด้วยตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สำนักงานภาคเหนือ ได้เผยผลออกมาล่าสุด เป็นประมวลผลของภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนมิถุนายน 2557 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ซึ่งสำรวจหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองแล้ว โดยนายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ผอ.อาวุโส ธปท.สำนักงานภาคเหนือ กล่าวว่า โดยภาพรวมแล้ว ภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกด้าน ภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายและนโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากการอุปโภคบริโภค      และการลงทุนภาคเอกชน  การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเพื่อการส่งออก มีตัวเลขการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ธปท. สำนักงานภาคเหนือ ชี้ว่า     ยังมีปัจจัยสำคัญอีกด้าน คือเรื่องการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ขณะที่รายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น และชาวนาได้รับเงินค้างจ่ายโครงการรับจำนำข้าวแล้ว แต่เป็นเวลาเดียวกับการท่องเที่ยวชะลอลงตามฤดูกาล และได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองบ้าง แต่สามารถปรับตัวดีขึ้นช่วงปลายเดือน ทางด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ พบว่ามีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่อัตราเงินเฟ้อชะลอลง ด้านธนาคาร พาณิชย์ มีเงินฝาก และสินเชื่อชะลอตัว ซึ่งคงจะเฝ้ารอดูความชัดเจนในการปฏิรูปประเทศของ คสช. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นในเร็ววันนี้ด้วย

สำหรับภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ของภาคเหนือ ทรงตัวจากไตรมาสก่อน อุปสงค์ปรับดีขึ้นเล็กน้อย ภายหลังสถานการณ์ทางการเมือง และแนวนโยบายภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายไตรมาส ประกอบกับชาวนามีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น มีสัญญาณการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน แต่น่าสังเกตว่าผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย ภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ดังจะเห็นว่าปัญหาการร้องเรียนเรื่องนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดยังมีอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามภาพรวมที่มองว่า การส่งออกขยายตัวดีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาคการท่องเที่ยวที่เคยชะลอลงจากผลกระทบสถานการณ์ทางการเมืองก็กลับมาดี จะเห็นชัดในเดือนกรกฎาคมที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเชียงใหม่ตามปกติแล้ว และเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือก็อยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อ และการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ น่าจะเป็นความหวังว่าอีกไตรมาสครึ่งสุดท้ายของปีนี้ สถานการณ์ทุกอย่างน่าจะดีไม่ใช่เลวร้าย.