หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แพร่สมโภชใหญ่ 1,188 ปีสร้างเมือง

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180 ในขณะที่จังหวัดเชียงรายฉลองสมโภชการสถาปนาเมือง 750 ปี เชียงใหม่กำลังจะฉลอง 60 ปีนักษัตร 720 ปีแห่งการสร้างเมืองของพระยาเม็งราย ปรากฏว่าที่จังหวัดแพร่กำลังสมโภชใหญ่ 1,188 ปีเช่นกัน ถือเป็นการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของแต่ละบ้านละเมืองมาประชันกัน ส่วนว่าจะได้เนื้อหาสาระ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแค่ไหนเพียงไรอยู่ที่การนำเสนอ ว่าไม่ใช่แต่เพียงการจัดกิจกรรมรื่นเริงแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น

สำหรับที่จังหวัดแพร่ นางธนภร พูลเพิ่ม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากประวัติศาสตร์จังหวัดแพร่ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 1371 โดยพ่อขุนหลวงพล หรือพญาพล ซึ่งได้พาคนไทยเชื้อสายไทยลื้อ-ไทยเขินส่วนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคํา ลงมาสร้างบ้าน แปงเมือง และเสริมกำแพงเมืองเดิมให้สูงขึ้น และขนานนามว่าเมืองพลนคร หรือเมืองแพร่ในปัจจุบัน โดยในปี 2559 นี้เมืองแพร่มีอายุครบ 1,188 ปี จังหวัดแพร่ จึงจัดงานเฉลิมฉลองเมืองแพร่ครบรอบ 1,188 ปี ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณตามแบบล้านนาเมืองแพร่อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

กิจกรรม”พิธีสมโภช 1188 ปี  เมืองแพร่” ที่จัดขึ้นมีพิธีกรรมตามความเชื่ออันเป็นสิริมงคลแก่เมืองแพร่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อจังหวัดแพร่ โดยใช้ทุนทางประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม มาเป็นแรงจูงใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักเมืองแพร่มากขึ้น โดยจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองแพร่ เริ่มตั้งวันที่ 29 มกราคม 2559 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พิธีสวดเบิกสี่มุมเมือง และพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต 4 ทิศ วันที่ 30 มกราคม 2559 มีพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง และสมโภชยกยอดปลีบัวมณฑปศาลหลักเมือง พิธีสืบชาตาหลวงเมืองแพร่ ขบวนแห่เครื่องสักการะ และขบวนช่างฟ้อนบวงสรวง จำนวน 1,188 คน ฟ้อนถวายสักการะเทพยาดาอารักษ์เมืองแพร่ และถวายดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเมืองแพร่ พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีทำบุญทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศถวายดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงเมืองแพร่ โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับเหรียญที่ระลึก 1188 ปี ในวันที่ 31 มกราคม 2559 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรสมโภชเมืองแพร่ 1188 ปี การแสดง “Lighting and Sound เล่าขานตำนานเมืองแพร่” ชมการจุดพลุสมโภชเมืองแพร่ 188 ลูกเป็นต้น.