หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แพร่เตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนปีหน้า

Author by 19/09/14No Comments »

thainews180            เมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดแพร่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่จัด “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมอาเซียน” ยกระดับ “แพร่นิวเทรดซิตี้” โดยสัมมนา “ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบที่จะได้รับ” มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล  รอง ผวจ.แพร่เป็นประธาน กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพร้อม เนื่องจากระบบเศรษฐกิจยุคใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ  ตลอดจนสินค้าบริการ จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะภาครัฐได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการมาโดยตลอด

โดยเฉพาะเป้าหมายหลัก ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยตรง คือ การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวร่วมกัน จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียนอย่างเสรี ฉะนั้น การค้าขายสินค้าและบริการแต่ละประเทศสมาชิกจะขยายกว้างขึ้น รวมทั้งการค้าของไทยระหว่างอาเซียนด้วยกันเองก็จะใหญ่ขึ้นด้วย ขณะเดียวกันก็จะเป็นโอกาสที่มากขึ้นจากประตูการค้าที่เปิดกว้างเช่น    อาเซียน-ไชน่า ที่รุกเขตการค้าไปยังนานาประเทศ และจังหวัดแพร่เอง  ก็ได้รับการติดต่อการค้ากับ    คุนหมิง-ไชน่า มีการตกลงความร่วมมือกันหลายด้าน   ทั้งการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความร่วมมือทางช่องทางการตลาดอยู่แล้ว

เป็นเรื่องที่ดีที่ทุกจังหวัด จะนำประเด็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาประชุมหารือกัน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง เพราะเกี่ยวพันกันหมด แต่ที่จะมีผลกระทบมาก คือเรื่องเศรษฐกิจ เพราะจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า คน และทุนไปมาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองให้มาก ดังที่จังหวัดแพร่เห็นว่าจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่ตนเองต้องการเข้าไปค้าขาย ตลอดจนการเรียนรู้พฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ กฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ซึ่งภาครัฐเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประกอบการการอยู่แล้ว จึงมีการจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งเสาะหาโอกาสในการทำธุรกิจการค้ากับประเทศที่มีชายแดนติดกัน  จึงหวังว่าจังหวัดอื่น ๆ จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเช่นนี้ ไม่แต่เพียงจังหวัดใหญ่เท่านั้น แม้แต่ระดับอำเภอชายแดนก็ควรเตรียมตัวให้พร้อม.