หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แม่ฮ่องสอนหวังจีน ร่วมพัฒนา-ท่องเที่ยว

Author by 18/08/14No Comments »

thainews180           เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน นำคณะนักธุรกิจคุนหมิงมาเจรจากับ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งนายสุรพล พนัสอำพัน ผวจ. กล่าวว่า น่ายินดีที่คณะนักธุรกิจชาวจีนมาร่วมเจรจากับจังหวัดครั้งนี้ เพราะเป็นกลุ่มนายทุนจากเมืองคุนหมิง มีทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน สนใจที่จะร่วมทุนในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา อีคอมเมิร์ซ สปา ด้านการลงทุนในโครงสร้างขนาดใหญ่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้เป็นเมืองขนาดเล็กแต่ก็มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก จุดเด่นของการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สำคัญ คือ ภูโคลน น้ำพุร้อน สปา นวดแผนไทย การค้าชายแดนมีอาณาเขตติดกับเมียร์มาร์ทุกอำเภอ มีความยาวเกือบ 500 กิโลเมตร ปัจจุบันมีจุดผ่อนปรนทางการค้าทั้งหมด 5 จุด คือจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านน้ำเพียงดิน บ้านห้วยต้นนุ่น บ้านเสาหิน บ้านแม่สามแลบ สามารถติดต่อทางฝั่งพม่าได้สะดวก  และกำลังผลักดันให้จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นด่านชายแดนถาวร จุดเด่นคือ ด่านนี้อยู่ใกล้กับเมืองหลวงใหม่ของพม่าเพียง 220 กิโลเมตร และทราบว่ารัฐบาลจีนก็ให้การสนับสนุนรัฐบาลพม่าในการก่อสร้างเส้นทางจากเนปิดอว์มาสู่ชายแดนไทยด้วย

ตามข่าว นายวิจิตร หยาง นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน มั่นใจนักธุรกิจชาวจีนจากเมืองคุนหมิงสนใจลู่ทางการค้า การลงทุนในทุกมิติ ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างถนน-อุโมงค์ ผลิตภัณฑ์โอทอป โซล่าร์เซลล์, LED, สปา, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีคอมเมิร์ซ Mr.Zhu Shufu เป็นต้น แต่ที่น่าสังเกตเห็นจะเป็นเรื่องการสร้างอุโมงค์ลอดเขาต่าง ๆเพื่อตัดถนนเป็นทางตรงจากเชียงใหม่สู่แม่ฮ่องสอน ซึ่งถ้าทุกฝ่ายสนับสนุน ก็จะผลักดันไปสู่รัฐบาลตัดสินใจได้ ส่วนการท่องเที่ยวนั้น ฟังจากนายสุพจน์ กลิ่นปราณีต ประธานคณะกรรมการความร่วมมือภาคเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบว่า ขณะนี้ชาวจีนนิยมเดินทางเข้าไปเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นับเป็นความหวังของแม่ฮ่องสอนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไปจนถึงการได้รับการสนับสนุนโปรเจคท์ใหญ่ ๆ ตามมา.