หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แม่โจ้ปรับตัวมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว

Author by 14/08/15No Comments »

แม่โจ้         วันที่ 10 สิงหาคม 2558  ที่บริเวณหน้าศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานับหมื่นคนได้ร่วมประกาศความมุ่งมั่นจะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นที่ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของประเทศไทย (จัดอันดับโดย UI Green University Ranking) ซึ่งในปัจจุบันแม่โจ้อยู่อันดับที่ 11 ของไทย โดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช กล่าวว่า ความมุ่งมั่นนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน และชุมชนชาวเชียงใหม่

โดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ที่ให้งบประมาณจัดสร้างรถไฟฟ้าโดยสารเปิดโล่ง 1 คัน และจัดหาจักรยานสองล้อ เพื่อมอบให้มหาวิทยาลัย ไว้ใช้ในกิจการคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนหรือมาศึกษาดูงาน โดยใช้ทุนทรัพย์สำหรับรถไฟฟ้ากว่า 450,000 บาท และรถจักรยานสองล้ออีก 70 คัน เพื่อสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของแม่โจ้ ที่คณะผู้บริหารมุ่งจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมภายในปี 2560

กิจกรรมKICK OFFเปิดตัวรถไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยสีเขียวดังกล่าว ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขี่รถจักรยาน และรถโดยสารไฟฟ้าจากหน้าศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 ไปรอบมหาวิทยาลัยเป็นการรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีชมรมนักปั่นจักรยานจากชุมชนต่าง ๆ ในอำเภอสันทรายเข้าร่วมยินดีและสนับสนุนด้วย ขณะเดียวกันมีการแสดงดนตรี และเต้น Flash Mob ของนักศึกษาร่วมสร้างบรรยากาศอย่างคึกครึ้นด้วย

นับเป็นก้าวแรกของการประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นทางการของแม่โจ้ หลังจากเคยประกาศเจตนารมณ์ไว้ในช่วงเข้ารับเป็นอธิการบดีสมัยแรกของ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช แต่ขาดช่วงไปในห้วงรักษาการฯ คราวนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งต่ออีก 4 ปี จึงเป็นภารกิจท้าทายความสามารถของผู้บริหารว่าจะกำหนดแผน และแนวปฏิบัติอย่างไรที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้แม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างแท้จริงต่อไป.