หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

แม่โจ้โพลล์เผยผลสำรวจเกษตรกรต้องการจำนำข้าว

Author by 18/05/14No Comments »

thainews180            เป็นที่ทราบกันดีว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยม เพื่อให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้จากการยกระดับราคารับจำนำขึ้นมาจากราคาประกันเดิมถึงเกวียนละ 5,000-10,000 บาท จึงเป็นที่พอใจของชาวนาเป็นอันมาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา เมื่อรัฐรับจำนำแล้วไม่สามารถระบายข้าวเพื่อส่งออกไปตามระเบียบได้ มีการนำข้าวมาหมุนเวียนขายให้คนไทยรับประทานเอง และมีการสอบสวนส่อไปในทางทุจริต ทั้งทำให้รัฐสูญเงินกับโครงการนี้ไปหลายแสนล้านบาท ดังนั้นพอหมดระยะเวลาโครงการเมื่อสิ้นกุมภาพันธ์ 2557 จึงมีการหยุดรับจำนำข้าว ส่งผลให้ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกของชาวนาถูกลงต่ำกว่าเกวียนละหมื่นบาท ขณะที่ประชาชนก็ยังบริโภคข้าวสารแพงเท่าเดิม ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจมาก ที่ระบบการค้าข้าวตกอยู่ในมือพ่อค้าสามารถกำหนดราคาได้ทั้งหมด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศหัวข้อ “นโยบายด้านการเกษตรที่โดนใจชาวนา”เ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีต่อนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรด้านการเกษตร โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทย และโครงการประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ สำรวจระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2557 คะแนนเต็ม 5 ในประเด็นที่ว่า เรื่องประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวนาหากปฏิบัติได้จริง พบว่า โครงการรับจำนำข้าว ได้คะแนน 3.61 คะแนน โครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้คะแนน 3.49 คะแนน ประเด็นเรื่องความโปร่งใส ความสามารถในการตรวจสอบได้ของนโยบาย โครงการรับจำนำข้าว ได้คะแนน 2.82 คะแนน โครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้คะแนน 2.85 คะแนน

ประเด็นเรื่องประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริงจากนโยบาย โครงการรับจำนำข้าว ได้คะแนน 3.33 คะแนน โครงการประกันรายได้เกษตรกร ได้คะแนน 3.11 คะแนน เมื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการให้ภาครัฐให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน พบว่า อันดับ 1 ต้องการนโยบายช่วยลดต้นทุนการผลิต อันดับ 2 ต้องการนโยบายประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เสียหายจากอุบัติภัย และโรคระบาด อันดับ 3 ต้องการนโยบายที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และเมื่อสอบถามถึงนโยบายที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องการ เปรียบเทียบกับ 3 นโยบายหลัก คือ โครงการรับจำนำข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรและนโยบายการให้เงินชดเชยหรือช่วยเหลือตามสถานการณ์ พบว่า ร้อยละ 36.96 ต้องการโครงการรับจำนำข้าว ร้อยละ 33.42 ต้องการโครงการประกันรายได้เกษตรกร และร้อยละ 13.37 ต้องการนโยบายการให้เงินชดเชยหรือช่วยเหลือตามสถานการณ์ ขณะที่ร้อยละ 16.25 ต้องการปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาด เมื่อผลสำรวจออกมาเช่นนี้ ควรที่รัฐบาลสมัยหน้าจะนำไปพิจารณา และอุดรูรั่วอย่างไรต่อไป.