หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

โครงการปั่นเพื่อแม่ เป็นวันประวัติศาสตร์

Author by 7/07/15No Comments »

7zvaivzv copy      16 สิงหาคม 2558 จะเป็นวัน    แห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อประชาชนทั่วประเทศออกมาร่วมทำกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงาน”Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”  ซึ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมวันแรกและจะมีถึง 9 สิงหาคม 2558 ทั้งในส่วนกลางและทุกจังหวัด ผลการลงทะเบียนจนถึงขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมแล้วร่วม 2 แสนคน  ดังเช่น จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ. และ พลตรีอุทัย ชัยชนะ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เปิดศูนย์อำนวยการในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ขึ้นที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัด

เช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดที่มีการลงทะเบียนนักปั่นจักรยานจำนวนมากอย่างคึกคัก ส่วนกิจกรรมในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ซึ่งลำพูนจะปั่นจากศาลากลางไปตามถนนอินทยงยศ ผ่านห้างแจ่มฟ้า ข้ามสะพานท่าขาม ผ่านศาลจังหวัดลำพูนหลังเก่า ก่อนถึงแยกดอยติเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟ ผ่านสถานีรถไฟลำพูน เลี้ยวซ้ายสู่ตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตร (ตลาดป่าเห็ว) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน สายเก่า แวะพักที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ชมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการป่ารักน้ำ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจะกลับสู่ศาลากลางจังหวัด รวมระยะทาง 27 กิโลเมตร

วันที่ 16 สิงหาคม ทุกจังหวัด    จะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การตรวจสุขภาพ การจัดตลาดนัดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการแสดงต่างๆ ภาคค่ำ เวลา 19.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานและมีการถ่ายทอดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชกรณียกิจที่เป็นดุจแม่ของแผ่นดิน เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในความกตัญญูต่อแผ่นดิน ให้ประชาชนรำลึกถึงพระคุณแม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย หันมาให้ความสนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความมีวินัยเรื่องความปลอดภัย ความมีน้ำใจในการใช้ถนน เส้นทางในการเดินทางสัญจร การใช้ยานพาหนะทุกประเภทของประชาชน และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน.