หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ผลงานอาจารย์แพทย์ แปลงเอ็กซเรย์ดิจิตอล

Author by 25/12/14No Comments »

10341702_1560177420860818_7066625770279913275_n          เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเปิดเผยผลงานอาจารย์แพทย์ มช. สามารถแปลงข้อมูลทางการแพทย์ที่มีด้วยกันหลายประเภท เช่น รูปภาพเอ็กซเรย์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ข้อมูลสัญญาณชีพให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล สามารถเรียกดูได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและป้องกันการสูญหาย พร้อมต่อยอดระบบการแพทย์ทางไกลให้กับสถานพยาบาลในเครือข่าย อีกทั้งช่วยสื่อสารข้อมูลไปยังแพทย์ท่านอื่นบูรณาการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น นับเป็นผลงานที่น่าชื่นชม เพราะจากเดิมข้อมูลดังกล่าวจะต้องใช้กล้องถ่ายพิเศษ ต้องมีการถ่ายฟิล์ม และมีซองเก็บขนาดใหญ่ แต่ยุคเทคโนโลยีสามารถเปิดข้อมูลในโทรศัพท์มือถือได้ด้วย

อาจารย์ นพ.นนทกานต์ นันทจิต รอง ผอ.ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมมากขึ้น ทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว  คณะแพทย์จึงได้นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์สาธารณสุข รวมทั้งใช้บริการสาธารณสุขจากที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางอีกด้วย โดยพิจารณาจากรูปแบบของการเก็บข้อมูลต่างๆ ในยุคก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาของผู้ป่วยหรือข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายต่างๆ ยังมีการบันทึกในรูปแบบของเอกสาร กระดาษและรูปที่ผ่านการอัดมา ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสูญหายและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาและสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บรักษา

ดังนั้น การแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบ Digital นอกจากจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูลแล้ว ยังสามารถต่อยอดระบบการแพทย์ทางไกลให้มีการพัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีการส่งข้อมูลให้กับสถานพยาบาลในเครือข่ายมาใช้ในระบบที่เรียกว่า Medical Grid จึงนับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ไทย ที่จะทำให้การรักษาพยาบาลสามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ซึ่งผลงานของ อาจารย์ นพ.นนทกานต์ นันทจิต ที่ทำการวิจัยในการแปลงข้อมูลทางการแพทย์ เช่น รูปภาพเอ็กซเรย์, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ข้อมูลสัญญาณชีพ หรือรูปถ่ายที่ได้จากกล้องถ่ายภาพทาง X-ray ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลและสามารถเรียกดูได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ เช่น Smartphone หรือ Tablet ได้สำเร็จ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับรางวัล The Silver Medal Award จากงาน 2014 Taipei international Invention Show & Technomart (INST) ที่ผ่านมาด้วย  ซึ่งผู้สนใจชมได้ที่ CMU Research Idols ทางเว็บไซต์    ของศูนย์บริหารงานวิจัยหรือทางเว็บไซต์ www.youtube.com/user/Research CommunityCMU