หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

ปีเก่าจะผ่านพ้น ปีใหม่กำลังจะมา

Author by 30/12/14No Comments »

thainews180         พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีมะเมีย (ม้า) แล้วย่างผ่านเข้าสู่ปีมะแม (แพะ) พุทธศักราช 2558 ซึ่งกาลเวลาได้หมุนเวียนเช่นนี้มานับไม่ถ้วน แต่คนเราเพิ่งมากำหนดเป็นวัน และเวลาตามสุริยคติ และจันทรคติ จึงมีวันสำคัญต่าง ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะการถือเอาวันสิ้นปีเก่า ต่อเนื่องกับวันปีใหม่เป็นช่วงฤดูหนาวตามแบบอย่างสากล ทำให้คนไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในอดีต ที่เคยถือเอาเดือนเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ มีพิธีกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมาประกอบด้วย ครั้นเมื่อปรับตัวเข้าสู่สากลรับเอาวันปีใหม่เป็น 1 มกราคม จึงต้องปรับแถวด้านประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันด้วย

คนไทยเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ จึงนิยมทำบุญ ทำจิตใจให้สบาย และปฏิบัติธรรมต้อนรับในกิจกรรมทั้งการส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ จะเห็นได้จากอดีตในวันสำคัญ ๆ จะขึ้นต้นกิจกรรมด้วยการทำบุญหรือเจริญพระพุทธมนต์ก่อนทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อวันปีใหม่จะมาถึงอีกครั้ง จึงเตรียมการด้วยการเตรียมสวดมนต์ข้ามปี (ซึ่งการสวดมนต์หรือร้องเพลงในศาสนาอื่นนอกจากพุทธก็ทำได้อยู่แล้ว) และตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ว่ากิจกรรม/เทศกาลอะไร พระท่านสอนไว้ว่าต้องตั้งสติให้มั่น การมีสติทำให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่จะผ่านเข้ามาได้ทุกประการ การล่วงไปของวันเก่าๆ และปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้น และการรับปีใหม่ที่กำลังจะมา จึงต้องมีสติระลึกได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดเลว สิ่งใดควรทำไม่ควรทำ และทำสิ่งใดแล้ว ผลการกระทำดีหรือเลวนั้นต้องตามมาสนองแน่นอน นอกจากนั้นการมีสติสัมปชัญญะที่ดี ทำให้คนระมัดระวังไม่ประมาทในทุกเรื่อง ทั้ง กาย วาจา และใจ ก็จะหลบพ้นจากสิ่งชั่วร้าย และอันตรายทั้งปวงได้โดยปริยาย

ก่อนจะสิ้นปีเก่า มีการเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เรียกว่ากิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ขอให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดต์ภาวนาในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ขณะที่รัฐบาลได้สนับสนุนวัดกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงานสวดมนต์ข้ามปี โดยมีศูนย์กลางที่พุทธมณฑล และวัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อก้าวข้ามปีอย่างสร้างสรรค์ เป็นสิริมงคลแทนการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลส่งความสุขอย่างแท้จริง โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เพื่อจะได้ทำพิธีพร้อมเพรียงกันด้วย นับเป็นการร่วมกันก้าวข้ามปีเก่าด้วยสิ่งดี ๆ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยแท้.