หน้าหลัก » บทบรรณาธิการ

7 สิงหาคมวันรพี พระบิดากฎหมาย

Author by 7/08/15No Comments »

วันรพี7สค        วันที่ 7 สิงหาคมทุกปี เป็นวันรพี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”เพราะพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม ทั้งยังทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ และประชาชน

ในเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม บันทึกไว้ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักกฎหมายไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงอัญเชิญพระประวัติของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณเอาไว้ และในห้วงเทศกาลจัดกิจกรรมวันรพีทุกปี ศาลยุติธรรมทุกภาค รวมทั้งหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย และเรียนวิชากฎหมายต่างก็ได้ร่วมกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่าน พร้อมกันนำพระประวัติมาเผยแพร่อยู่เป็นประจำ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ประสูติ ณ วันพุธ ขึ้น 11ค่ำ เดือน 11ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1236ตรงกับวาระทางสุริยคติ 21ตุลาคม พุทธศักราช 2417พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน ปี 2440รัชกาลที่ 5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เป็นประธานพร้อมด้วยกรรมการไทยและฝรั่ง ช่วยกันตรวจชำระพระราชกำหนดบทพระอัยการเก่าใหม่และปรึกษาลักษณะการที่จะจัดระเบียบแล้วเรียบเรียงกฎหมายขึ้นใหม่เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และในปีเดียวกันนั้นก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และคงอยู่ในตำแหน่งสภานายกพิเศษจัดการศาลตามเดิมด้วย

วันรพี ประจำปี 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 มีกำหนดการงานวันรพี ณ หน้าพระอนุสาวรีย์พระบิดานักกฎหมายไทย บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 7 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. พิธีวางพวงมาลาฯ ต่อด้วยพิธีทางศาสนา พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ เป็นเสร็จพิธี.