หน้าหลัก » บนกรีนกอล์ฟ

“บนกรีนกอล์ฟ” วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

Author by 7/05/15No Comments »

          บัญชร บนกรีนกอล์ฟวันนี้ กระบี่มือสองเขียนถึงบุคคลในแวดวงกีฬากอล์ฟ  ลานนา…***ผลการแข่งขันกอล์ฟ Top North Golf Open 2015  ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลว์กรอส ณัฐนรี เขื่อนแก้ว ไฟล์ทA(0-4) ชนะเลิศ บุษกร มูลฟอง รองชนะเลิศ รุสรี ขันแก้ว, ไฟล์ทA(5-8) ชนะเลิศ พิริยศักดิ์ บุญญฐี รองชนะเลิศ ภูพิงค์ จาระนะ ไฟล์ทA(9-12) ชนะเลิศ อุษาวดี โชคชัยผาสุก รองชนะเลิศ รัฐิกา สิทธิกุล ไฟล์ทB (13-16) ชนะเลิศ นพพร จันทร์เนตร รองชนะเลิศ ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ ไฟล์ทB 17-20) ชนะเลิศ ชัยณรงค์ ทองอยู่ รองชนะเลิศ ธันดล ศิรินทรานนท์ ไฟล์ทB 21-24 ชนะเลิศ ศิริพงษ์ จาระนะ รองชนะเลิศ วรพงษ์ จิระประภาพงศ์ ไฟล์ทC 25-28 นิวัตร์ ตันตยานุสรณ์ 50-54 รองชนะเลิศ Mr.Dabin Park ไฟล์ทC 29-32  ชนะเลิศ Mr.Duna Byun รองชนะเลิศ วสิฎฐ์ กาญจนเชษฐ์…***ก็ชัดเจนแล้วสำหรับสนามดวลวงสวิงกอล์ฟ อุตรดิตถ์เกมส์กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 44 จังหวัดอุตรดิตถ์จะใช้สนามกอล์ฟ กรมทหารม้าที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์แข่งขัน นักกีฬากอล์ฟจังหวัดต่างๆในภาค 5 ต้องการจะไปทดสอบสนามก็ขอเชิญได้…***สำหรับ นักกีฬากอล์ฟจังหวัดเชียงใหม่ ก็คงจะปักหลักซ้อมอยู่ที่สนามกอล์ฟศูนย์ฝึกกีฬาลานนา เชียงใหม่ เพราะสภาพสนามคล้ายคลึงกันกับสนามกรมทหารม้าที่ 2…***มีความมั่นใจว่า นักกีฬากอล์ฟชาย-หญิง ของจังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถทะลุเข้าไปดวลวงสวิงกอล์ฟ นครสวรรค์เกมส์กีฬาแห่งชาติครั้งที่44 ที่จังหวัดนครสวรรค์ได้ สุวิทย์ ธนาพัฒนสกุล ประธานชมรมกอล์ฟสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทสิงห์ และการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ชม. วางแผนจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล หลังจากเสร็จศึกอุตรดิตถ์เกมส์ เพื่อ หาเงินรายได้ส่งนักกีฬากอล์ฟเชียงใหม่ไปล่าเหรียญที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป.