หน้าหลัก » บนกรีนกอล์ฟ

บนกรีนกอล์ฟ

Author by 18/03/16No Comments »

บนกรีนกอล์ฟ       บัญชร “บนกรีนกอล์ฟ”วันนี้ “กระบี่มือสอง”เขียนถึงบุคคลในแวดวงกีฬากอล์ฟลานนา…***ผลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ 6th TGA – SINGHA Junior Golf Ranking 2015-2016 จัดโดยสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเหนือตอนบน  เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12-13 มีนาคม 2559 ที่สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรีคลับ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล ผลการแข่งขันมีดังนี้คลาส เอ อายุ 15-17 ปี  ประเภทชาย ชนะเลิศได้แก่ พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง จ.เชียงราย 76-78-154 อันดับที่ 2 ณวรรธน์ คำด้วง จ.เชียงใหม่ 86-83-169 อันดับที่ 3 นนท์ ช้อยจินดา จ.เชียงใหม่ 84-87-171 ประเภทหญิง ชนะเลิศได้แก่ กมลวรรณ ประเสริฐวงศ์ จ.เชียงราย 74-72-146 อันดับที่ 2 ณัฐนิชา ชมพิทักษ์เดชา จ.แพร่ 74-72-146 อันดับที่ 3 แพรว นนทรักส์ จ.ลำปาง 80-73-153 คลาส บี อายุ 13-14 ปี ประเภทชาย ชนะเลิศได้แก่ พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ จ.ลำปาง 74-77-151 อันดับที่ 2 พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ จ.อุตรดิตถ์ 77-79-156 อันดับที่ 3 อัครชัย พาล์มเมอร์ จ.เชียงใหม่ 76-80-156 ประเภทหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ บุษกร มูลฟอง จ.เชียงใหม่ 77-78-155 อันดับที่ 2 ศุภนุช สงประเสริฐ จ.น่าน 82-77-159 อันดับที่ 3 ชเนตตี วรรณแสน จ.เชียงใหม่ 80-80-160 คลาส ซี อายุ 11-12 ปี  ประเภทชาย ชนะเลิศได้แก่ สุทธินนท์ ปัญโญ จ.เชียงใหม่ 73-72-145 อันดับที่ 2 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ จ.เชียงราย 78-77-155 อันดับที่ 3 ปริศญ์ โกศลศศิธร จ.เชียงใหม่ 80-76-156 ประเภทหญิง ชนะเลิศได้แก่ นิชา กันภัย จ.เชียงราย 75-74-149 อันดับที่ 2 สุปรียา มาทำมา จ.อุตรดิตถ์ 87-84-171 อันดับที่ 3 ปัทมาวดี กิตติกนก จ.เชียงใหม่ 95-96-191 คลาส ดี อายุ 9-10 ปี ประเภทชาย ชนะเลิศได้แก่ พีร์ นนทรักส์ จ.ลำปาง 84-77-161 อันดับที่ 2 ชานนท์ รักคิด จ.เชียงใหม่ 89-89-178 อันดับที่ 3 จิศวพล ชัยวรรณจินดา จ.ลำปาง 86-92-178 ประเภทหญิง ชนะเลิศได้แก่ Eila Galitsky จ.เชียงใหม่ 83-79-162 อันดับที่ 2 ชลชีวา วงษ์รัศม์ จ.เชียงใหม่ 82-80-162 อันดับที่ 3 ฐิติกานต์ คำทอง จ.อุตรดิตถ์ 79-87-166 และ คลาส อี อายุ 7-8 ปี ประเภทชาย ชนะเลิศได้แก่ ฉลองรัฐ จิตรนวเสถียร จ.เชียงใหม่ 75-78-153 อันดับที่ 2 นภัสปพล ชัยยศ จ.เชียงใหม่ 94-91-185 อันดับที่ 3 ธิเบต อัตะบุษบ์ จ.เชียงใหม่ 102-95-197 ประเภทหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ วราพร วิมลวรรณ จ.เชียงใหม่ 82-82-164 อันดับที่ 2 ระวิประภา จบรัตน์ จ.เชียงใหม่ 90-94-184 อันดับที่ 3 อรนิชา ชูชัยมงคล 100-116-216.

 “กระบี่มือสอง”