หน้าหลัก » บนกรีนกอล์ฟ

บนกรีนกอล์ฟ

Author by 2/04/16No Comments »

      บนกรีนกอล์ฟ          “บนกรีนกอล์ฟ”วันนี้ “กระบี่มือสอง” เขียนถึงบุคคลในแวดวงกีฬากอล์ฟลานนา …*** คลอดออกมาแล้ว สำหรับถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยรุ่น1517 ที่จะดวลวงสวิงกันในวันที่ 9 เมษายน 2559 ที่สนามนอร์ทฮิลล์กอล์ฟคลั หมู่บ้านกุลพันธ์ฮิลล์ 9 อ.หางดง เชียงใหม่ ชนะเลิศประเภททีม เป็นถ้วยเกียรติยศของ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ชนะเลิศโอเวอร์ออลโลว์กรอส เป็นถ้วยของ พล.ท.กษิดิษ หลักกรด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก โอเวอร์ออลโลว์เนท ถ้วยเกียรติยศของ นายทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชนะเลิศไฟล์ทA ถ้วยเกียรติยศของ พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39 รองชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศของ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่, ชนะเลิศไฟล์ทB ถ้วยเกียรติยศของ .ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ รองชนะเลิศไฟล์ทB ถ้วยเกียรติยศของ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่. ชนะเลิศไฟล์ทC ชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศของ นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผอ.กกท.ภาค 5 รองชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศของ นายสุวิทย์ ธนาพัฒนสกุล ประธานชมรมกีฬากอล์ฟสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ถ้วยรางวัลบู้บี้ ถ้วยเกียรติยศของ นางอรพิน เลิศทำนองธรรม  รองผอ.ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กฟภเขต1 ชม.