หน้าหลัก » บรรณศีล

ควรยื่นไมตรีก่อน

Author by 26/07/12No Comments »

ควรยื่นไมตรีก่อน

หวังอยากได้ไมตรีที่แท้จริงแท้

ก็ควรแผ่น้ำใจมอบให้เขา

ทุกทุกอย่างก็จะมาหาเรา

เร่งทำเข้าเถิดหนูอย่าดูดาย

ยิ้มไว้ก่อนโดยที่มิต้องพูด

สิ่งพิสูจน์เหมือนสื่อคือความหมาย

ยิ้มครั้งเดียวเพียงนิดมิตรรอบกาย

ยิ้มทักทายเสมอจะเจอมิตร

ไม่มีคำว่าสายจนตายจาก

ไมตรีฝากถึงกันมั่นดวงจิต

ใจคล้องใจสื่อสารท่านทุกทิศ

ต่างบูชิตน้ำใจที่ให้นั้น

เป็นสิ่งที่ยืนยงมั่นคงคู่

ตราบชีพอยู่จนลับเลยดับขันธ์

ยังมีผู้รำลึกนึกถึงกัน

ควรเธอฉันหันมอบตอบไมตรี

ฝนจะแล้งน้ำฝนไม่หล่นหลั่ง

ขอสักครั้งน้ำใจในน้องพี่

อย่าแห้งเหี่ยวน้ำใจในวันนี้

โปรดอารีย์อารอบมอบฤทัย

เมื่ออยากได้ไมตรีที่ดีตอบ

เราควรมอบไมตรีที่ดีให้

หากเรายื่นไมตรีที่จริงใจ

ก็จะได้ไมตรีนี้กลับคืน

นงลักษณ์ อักษรา

นครลำปาง