หน้าหลัก » บรรณศีล

จุดหมาย

Author by 7/08/12No Comments »

ณ ศาลา ริมทาง ข้างถนน

มีผู้คน ปวดเมื่อย พักเหนื่อยอ่อน

เดินเข้ามา พักใจ ไปจากจร

หวังคลายร้อน ในกมล คนเดินทาง

รถวิ่งไป ให้ถึง ซึ่งจุดหมาย

คนมากมาย ดิ้นรน ทนทุกอย่าง

สู้ฝ่าฟัน ชีวิต ลิขิตวาง

จะสรรค์สร้าง หรือทำลาย ให้วายชนม์         ฉันมานั่ง ศาลา พักอาศัย

เห็นเหตุการณ์ ผ่านไป ได้รู้ผล

ต่างมุ่งมั่น ทำงาน การสู้ทน

หวังยินยล ประสบ พบโชคดี

เสียงรถหน่วย กู้ภัย วิ่งไวผ่าน

รถพยาบาล สวนมา ตามหน้าที่

อุปสรรค ปัญหา คอยราวี

ทุกคนมี จุดหมาย คล้ายคล้ายกัน

อุบัติเหตุ ขัดขวาง ทางชีวิต

มีถูก ผิด ชั่ว-ดี-ทุกข์-สุขสันต์

เกิดเหตุการณ์ มากมาย เป็นรายวัน

อย่ายึดมั่น สุดท้าย ตายเหมือนกัน

สนั่น สิทธิชัยมงคล

ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา

.เชียงใหม่