หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 16/08/12No Comments »

ฝากตัว…ฝากใจ

ฝากสุนทรกลอนกานท์งานของรัก

ฝากมาทักนักฝันกั่นทั่วหน้า

ฝากในนามคนมือใหม่ในสายตา

ฝากอักขราแทนใจให้กำนัล

หากมีการตกหล่นเกินค้นคิด

วอนมวลมิตรให้อภัยอย่าได้หยัน

หมอลัดดามือหัดใหม่ไม่เทียมทัน

เพื่อนนักฝันอย่าเมินเดินหนีไกล

กลอนไม่ซึ้งถึงอารมณ์สมใจฝัน

อย่าด่วนตัดสัมพันธ์ฉันมอบให้

สระผิดสัมผัสเพี้ยนที่เขียนไป

คนมือใหม่เพิ่งหัดอาจไม่ดี

ขอฝากตัวฝากหัวใจใคร่เป็นศิษย์

ช่วยสอนนิดแต่งกลอนวอนรุ่นพี่

เพราะใจรักซาบซึ้งซึ่งกวี

หวังยังมีก้าวหน้าวิชากลอน

จะมีใครหรือไม่ให้เป็นศิษย์

ยามเขียนผิดคอยเอื้อเพื่อช่วยสอน

ยังไม่ซึ้งเท่าไรในวรรคตอน

ใคร่วิงวอนทุกท่านทานเมตตา

ก่อนจะจบสุนทรกลอนน้องใหม่

อวยพรให้ทุกท่านสุขหรรษา

จงประสบพบสุขทุกเวลา

จากลัดดาน้องใหม่มอบให้เอย

แม่หมอลัดดา เงินสมุทร

ใต้ต้นมะขามคู่ วัดหลวงพ่ออี๋

สัตหีบ ชลบุรี