หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 18/08/12No Comments »

ต๊าวตังสี่

ต๊าวตังสี่ ชื่ออะไร ไผฮู้บ้าง

จะป๊กสร้าง เฮือนหอ ขอปู่จ๋ารย์

แป๋งสะตวง พร้อมของเซ่น เป็นเมินนาน

วอนลูกหลาน ห้างดาก่อน ครึ่งค่อนวัน

“ต๊าวกุเวร” ตนที่หนึ่ง ซึ่งอยู่เหนือ

คอยโอบเอื้อ ป้องผองภัย ให้สุขสันติ์

“วิรุฬหก” ปกปักใต้ ไว้ป้องกัน

ฤทธิ์อนันต์ คนพลั้งพลาด อาจถึงตาย

“ต๊าวธตรฐ” ทิศตะวันออก จะบอกให้

มีคนใช้ คือคนธรรม์ มุ่งมั่นหมาย

ทำหน้าที่ เพื่อปกป้อง มิมองดาย

ก๊กหญิงชาย สร้างเสริมแรง “กำแพงคน”

“วิรุฬปักข์” รักษ์เขตขัณฑ์ ตะวันตก

คอยป้องปก คอยสะสม อุดมผล

เพราะมีนาค ปากพ่นน้ำ ฉ่ำสกุล

ประชาชน มูนมั่ง อย่างยั่งยืน

จะเท็จจริง อย่างไย “น้อย” ไม่รู้

ฟังเขาอู้ โม้สืบมา ไป่ฝ่าฝืน

คนบ๊ะเก่า เขาแต้มไว้ ในปักกะตืน

ข้อมูลอื่น ถามได้ที่ “ปู่มีโว”

สุภาพ ปัญญาศักดิ์

อ้างอิงจากหนังสือ “ฮีตคนเมือง”

ของ อ.ทวี ยศพิมสารลำพูน