หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 20/08/12No Comments »

สาวสวย

“งาม”เบญจ- กัลยาณี มีห้าอย่าง

พ่อ,แม่สร้าง บรรจงใจ ให้ “ลูกหญิง”

“ผม”ดำขลับ รับใบหน้า สง่าจริง

“เนื้อ”น้องหญิง ขาวผุดผ่อง ดุจทองทา

“ฟัน” เรียบสวย แวววาว สกาวสุก

ประกายมุก ยามยิ้มเก๋ เท่หนักหนา

“ผิว”ละเอียด เนียนสะอาด งามบาดตา

“วัย”อ่อนกว่า อายุเจ้า แปด เก้าปี

“ห้าสวย” นี้ สาวมีครบ พบแล้วเพชร

เจียระไนเสร็จ หลายร้อยเหลี่ยม เอี่ยมอ่องสี

เป็นสมบัติ เกียรติคุณ “กุลสตรี”

ครบหน้าที่ สมบุรณ์ถ้วน “สงวนตน”

พรหมจารี นั้นมีค่า กว่าสินทรัพย์

คนยอมรับ ค่าสตรี ชี้เหตุผล

เจ้าเป็นสาว ได้คราวเดียว เหี่ยวกมล

หากเสียตน หมดสิ้นสาว คาวโลกีย์

ทุกวันนี้ มีฟันปลอม ย้อมแมวขาย

ดอกฟันลาย คล้ายอึ่งอ่าง อย่างยักษี

คิดผิดเพี้ยน นอกประเด็น “เบญจกัลยาณี”

ฟัน สวยดี ทำเน่า เหม็น “เห็นแล้วเอียน”

สุภาพ ปัญญาศักดิ์

สภาวัฒนธรรม ตำบลป่าสักลำพูน