หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 1/09/12No Comments »

กลับคืนสู่บ้านเรา (ลำปาง)

สู้อ้อมอกแผ่นดินถิ่นบ้านเกิด

ไม่พริ้งเพริศแต่สุขสนุกสนาน

ไม่ถึงกลับใหญ่โตโก้ตระการ

ระโหฐานอย่างเขาเราภูมิใจ

ถึงจะเป็นปูนแปะและเสาโปะ

มีขาโต๊ะเป็นคานเพดานไหว

มองเห็นดาวบางครั้งนั่งมองไป

ก็สดใสดวงจิตนิจนิรันดร์

อยู่บ้านอื่นวันเดียวใจเหลียวหา

โอ้บ้านข้าคิดถึงคะนึงขวัญ

แม้หลังเล็กเท่าหนูมันอยู่กัน

ก็สุขสันต์เกินกว่าคณานับ

จะบ้านใครบ้านอื่นมีดื่นดาษ

มันมิอาจสดชื่นตื่นตาจับ

ไม่เหมือนบ้านหลังน้อยคอยลมรับ

นอนสูดกับอากาศสะอาดจินต์

นั่งหรือนอนกี่หนคนไม่ว่า

จะชูขาชูคางชูหางสิ้น

จะเต้นแร้งเต้นกาเหมือนห่ากิน

ย่อมถวิลทำได้ในบ้านเรา

สู่อ้อมอกบ้านเกิดเทิดอกอุ่น

หอมละมุนไอดินสิ้นความเหงา

ซุกอ้อมอกไอดินรินเบาเบา

กระทบเข้ากลางจิตสนิทนัก

นงลักษณ์ อักษรา

นครลำปาง