หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 2/09/12No Comments »

“ผ.อ.อ.”

เป็นปัญหาคาใจ….คิดไม่ออก

ถามใครบอกไม่รู้…ครูไม่สอน

“ผ.อ.อ.” แปลไม่ได้… ไม่ทราบตอน

เก็บมาค่อนครึ่งปี… นี่ความใด?

ถามคุณครูบอกไม่รู้… ครูไม่ชัด

แวะไปวัดถามพระ…พระสงสัย

อาตมาไม่อาจแปล…ได้ยังไง

ถามตำรวจท่านใดทำ….หน้างง?

ถามนิสิตปริญญา…จบมาสด

เขาก็หมดคำตอบ…สอบคงหลง

นี่จะถามใด…ได้ตอบตรง

เลยคิดปลงช่างเถอะ…เลอะคิดจำ

ผ.อ.อ.ผักอวบอวบ…บวบไม่ใช่

นี่เราใบ้เลอะเลือน…เหมือนคนขำ

เอาเถอะน่าไตร่ตรอง..ต้องรู้คำ

อย่าปรักปรำแปลเล่น…ไม่เป็นดี

แล้ววันหนึ่งเลือนลาง..ถึงบางอ้อ

บรรจบพอพบขอทาน…ตาบอดสี

ลุงบอกถามอะไร? ถามมาซี

อาจจะมีเฉลย…เอ่ยให้แก

ลุงครับลุง ผ.อ.อ.แปลใดเหมาะ

บอดหัวเราะขันขำ..จำให้แท้

ผ.อ.อ.คำตอบชอบนักแล

จำจนแก่ ผ.อ.อ. “ผัวอีอ้วน”..ฮา

.รัศมีเพ็ญ ยอดเมือง

อิสรชน เวียงพิงค์-ภูกามยาว