หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศิล

Author by 4/10/12No Comments »

สลากย้อมเมิงหละปูน

กิ๋นสลาก เมืองลำพูน มั่งมูนพร้อม

“สลากย้อม” ต้นสูงใหญ่ ไผบ่เหมือน

ตกแต่งดา หาของทาน นานหลายเดือน

วอนพวกเพื่อน มาฮ่างช่วย ด้วยศรัทธา

ธรรมเนียมนี้ “ยอง” นำมา ช้านานแล้ว

ยึดถือแนว พุทโธวาท ศาสนา

ไผได้ตาน สลากย้อม น้อมบูชา

บุญนำพา บารมี สิ่งดีงาม

สลากย้อม สลากยอง “ต้องเป็นหญิง”

ทำยากจริง ใหญ่อลังการ ผ่านขวากหนาม

ละเอียดละออ มุมานะ พยายาม

สีอร่าม ประดับประดา ผ้าแพรพรรณ

เมื่อพร้อมแล้ว ต้นสูงใหญ่ ใช้ “เครน” ยก

ช่วยกันปก เชือกดึงเกาะ เชนาะขัน

สวยสง่า สิบกว่าเมตร เป็นเสร็จกัน

มหัศจรรย์ สุขเปรมปรีดิ์ คนที่ทาน

เส้นสลาก แต่งเป็นโคลง กะโลงฮ่ำ

ร้อยลำนำ พร่ำวอน เป็นกลอนหวาน

อ่านสนุก ตลกขบขัน เฮลั่นงาน

“ข้อย” ก็พาน ถูกตามล่า “ผะหญ๋ายอง”

สุภาพ ปัญญาศักดิ์