หน้าหลัก » บรรณศีล

บรรณศีล

Author by 15/08/12No Comments »

มอบรักแด่…แม่ทั่วไทย

เพียงคำว่า “รักแม่” แค่กอดหอม

มอบเงินพร้อมของเข้าเอาไปให้

ทำการ์ดสวยพร้อมกลอนพรพิไล

ยังมิใช่รักแม่อย่างแท้จริง

รักต้องส่งกำลังใจมอบให้แม่

ท่านท้อแท้สร่างสุขทุกข์อย่างยิ่ง

ลูกดูแลแก้ปัญหาคอยประวิง

ไม่อยู่นิ่งร่วมทุกข์ปลุกปลอบใจ

รักต้องดู ท่านเจ็บไข้ตรงไหนบ้าง?

กินยาอย่างหมอสั่งทั้งหมดไหม?

พัก-กินยาแล้วผลเห็นเป็นอย่างไร?

เรี่ยวแรงได้กลับคืน ชื่นหรือยัง?

รักต้องคอย ประสานช่วยงานหนัก

แม่เหนื่อยนัก พักก่อนให้นอนนั่ง

ลูกทำงานส่งเสริมเพิ่มพลัง

หลายหลายครั้งผ่อนภาระลูกกระทำ

รักต้องรู้ น้อมนบเคารพแม่

เชื่อฟังแม้วจีมีชื่นฉ่ำ

มีเหตุผลต้องระวังลูกฟังคำ

เพื่อจะนำปฏิบัติวัตรดีงาม

รักแม่ต้อง ถนอมน้ำใจท่าน

พี่น้องสานสามัคคีมีเกรงขาม

ไม่ทุ่มเถียง ช่วยเหลือกันมั่นทุกยาม

มอบด้วยความรักแด่..แม่ทั่วไทย

วิไล ช่ำชอง

20 หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่